Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo,

Przesyłamy wraz z serdecznymi życzeniami Noworocznymi bardzo ważne wiadomości. W dniu 23 grudnia 2008 r., Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowej interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie.

Szczegóły znajdziecie na stronach:

https://icppc.pl/antygmo/pliki/komunikat_dla_prasy_rpo.pdf

https://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Wniosek_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_do_Rzecznika_Praw_Obywatelskich.pdf

!!!Prosimy o nagłośnienie tych informacji oraz WSPARCIE naszych działań np. poprzez WYSŁANIE SWOJEGO LISTU do RPO na adres

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Prosimy o swoje listy ale dla zabieganych przygotowaliśmy przykładowy

https://icppc.pl/antygmo/pliki/2009-01-01-rpo.doc
https://icppc.pl/antygmo/pliki/2009-01-01-rpo.pdf

Prosimy o przesłanie kopii listu również do nas na adres biuro@icppc.pl

Pozdrawiamy serdecznie,

Jadwiga Łopata i Julian Rose