Łamanie godności człowieka

Łamanie godności człowieka jest źródłem wszystkich konfliktów, mówi Watykan

(…)

W noworocznym wydaniu gazety w kardynał Martino przedstawia ocenie różne światowe wydarzenia i problemy, które przyciągnęły uwagę Watykanu w 2008 roku.

Między innymi mówi:

” Nadal niepokoi trwający na świecie skandal głodu.

To niewłaściwa dystrybucja żywności a nie przeludnienie jest przyczyną głodu i i niedożywienia.

Odpowiedzialność za kryzys żywnościowy jest w rękach ludzi pozbawionych skrupułów, którzy koncentrują się wyłącznie na zysku a nie na dobru ogółu.

Usprawnienie systemu dystrybucji żywności a nie genetycznie modyfikowana żywność jest kluczem do rozwiązania tego problemu…Podczas wykorzystania genetycznie zmodyfikowanej żywności konieczna jest ostrożność, ponieważ organizmy genetycznie modyfikowane w niektórych przypadkach mogą zwiększać plony, ale ludzie nie mogą nadużywać swojej wiedzy, aby manipulować naturą.”
https://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0900016.htm