Genetycznie Modyfikowana Zwierzęta

Piątek, 28 października 2008, Valerie Williams

Amerykańska organizacja FDA (Food and Drug Administration) przybliżyła się właśnie o krok do przyzwolenia na tworzenie zwierząt drogą inżynierii genetycznej. FDA proponuje zezwalać na tworzenie przy pomocy inżynierii genetycznej zwierząt, które będą używane do produkcji leków, organów dla transplantologii, mięsa i zwierząt domowych oraz zwierząt używanych w celach doświadczalnych.

źródło: https://www.greenmuze.com/