Życie wymyka sie spod kontroli

„Życie wymyka się spod kontroli”

Bertram Vehaag i Gabriele Kröber, © DENKmal-Films & Haifish Films, 2004

Film, cieszący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikające z wprowadzenia GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy).

…Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmując się w genetyczną inżynierią – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierzę, że jedyne, co można zrobić, to walczyć z tym…- Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Informacje na temat zorganizowania prezentacji filmu: ICPPC , 34-146 Stryszów 156, tel./fax. 33 8797114 e-mail: biuro@icppc.pl

Film można nabyć na DVD (koszt 10 zł; koszt ten jest spowodowany tym, że musimy płacić prawa autorskie za każdą kopię) prosimy o kontakt: biuro@icppc.pl lub 33 8797 114

Dane do przelewu:
Numer konta: 98 8111 1019 2002 2004 4965 0001, Beskidzki Bank Spółdzielczy,
Posiadacz konta: FUNDACJA ICPPC, 34-146 Stryszów.

CYTATY Z FILMU:

Terje Traavik (naukowiec, Norwegia)

Bardzo się staramy, aby każdy zrozumiał, że skażenie genetyczne to coś zupełnie innego niż skażenia chemiczne, które przez własną głupotę rozpowszechniamy przez ostatnie 50 lat. Rzecz w tym, że chemikalia nie potrafią same się rozmnażać. Nawet największe skażenie chemiczne z czasem maleje, podczas gdy w technologii genetycznych modyfikacji jest dokładnie na odwrót. DNA może się w zasadzie rozmnażać samodzielnie, a więc możliwe jest, że początkowo niewielkie skażenie rozrośnie się z czasem do olbrzymich rozmiarów.

Marc Loiselle (rolnik, Kanada)

To jest rzepak Roundup-Ready firmy Monsanto, rzepak zmodyfikowany genetycznie. Zasiał go mój sąsiad, po drugiej stronie drogi. Ponieważ mamy atestowane gospodarstwo ekologiczne to między nami i naszymi sąsiadami musi być zachowana strefa buforowa. …W powództwie złożonym przez ekologicznych rolników z Saskatechwan – jest nas ok. 1000 osób – chodzi przede wszystkim o odszkodowania za skażenie naszych pól zmanipulowanym genetycznie rzepakiem… Nie jesteśmy w stanie kontynuować ekologicznej uprawy rzepaku…

Komentarz z Indii:

Amerykański koncern Monsanto, (…) obiecywał, że genetycznie zmodyfikowana bawełna będzie dawać wyższe plony i lepszą jakość… W całych Indiach rozprowadzano bezpłatnie wideokasety reklamujące zmanipulowaną genetycznie bawełnę Monsanto pod nazwą Bollgard. Obiecywały one rolnikom tylko szczęście i dobrobyt… Spodziewając się dużych zysków, rolnicy skusili się na zakup 4-krotnie droższego materiału siewnego Monsanto. Na ten cel zaciągali w bankach i u sprzedawców materiału siewnego duże kredyty… Ale oczekiwane ‘superżniwa’ nie nastąpiły. Choroby i nasilona inwazja szkodników zmusiły rolników do użycia jeszcze większych ilości drogich chemikaliów. Wydatki rosły, a wraz z nimi zadłużenie w bankach.

Percy Schmeiser (rolnik, 650 ha, Kanada)

Należy niezwłocznie powstrzymać wprowadzanie kolejnych genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Przecież widzieliśmy, jakie szkody wyrządziło wprowadzenie zmodyfikowanego genetycznie rzepaku i soi: pierwotny, naturalny materiał siewny został całkowicie zniszczony. W Kanadzie nie ma już „czystego” ziarna siewnego rzepaku i soi. Wszystko jest skażone… Jeżeli spojrzeć wstecz na historię Monsanto, to dla mnie to jedna wielka historia kłamstw i oszustwa…

Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Ta technologia nie może istnieć obok przyrody. To technologia, która opanowuje, zanieczyszcza, psuje i w ostatecznym rozrachunku niszczy naturalne gatunki. Czy to rośliny, zwierzęta czy ryby, przy tego rodzaju zagrożeniu skażeniem biologicznym koegzystencja jest niemożliwa! Musimy to najpierw zrozumieć, aby móc dyskutować o decyzjach.

Terje Traavik (naukowiec, biolog, Norwegia)

Prawdopodobnie co najmniej do końca lat osiemdziesiątych, byłem jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników inżynierii genetycznej w Norwegii… Następnie w czasie swoich eksperymentów, w których stosowałem genetyczne technologie zaobserwowałem pewne zjawiska, które z pewnością są czymś niezwykle ciekawym dla naukowca. Gdyby jednak obserwowane procesy miały zachodzić w rzeczywistych ekosystemach lub w żywych organizmach, mogłoby to prowadzić do poważnych problemów albo w krótkim czasie do katastrofy ekologicznej, a także bardzo poważnych, ciężkich chorób…

Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmując się w genetyczną inżynierią – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierzę, że jedyne, co można zrobić, to walczyć z tym…

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

Ogólnopolska Konferencja Programowa „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008 r.

Wacław Święcicki
Redakcja „Pszczelarz Polski”
domjaws@wp.pl

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

WPROWADZENIE

Czwarty raport międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu (IPPC) oznajmił, że emisja gazów cieplarnianych spowoduje przyspieszenie zmian klimatu w 21 wieku, wzrost temperatury na globie ziemskim od 1.1 do 6.4 ºC, nasilenie anomalii pogodowych, upałów, susz, nawalnych opadów i powodzi, huraganów i tropikalnych cyklonów, oraz wzrost poziomu mórz od 18 do 59 cm. Modele klimatyczne IPPC zakładają, że „sytuacja może wymknąć się spod kontroli, jeśli nadmierny wzrost temperatury zahamuje naturalną zdolność Ziemi do gromadzenia dwutlenku węgla w glebie, w procesie sekwestracji węgla” (IPCC, 2007).

Gleba, definiowana jako najbardziej zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów żywych, jest największym środowiskiem życia organizmów występujących w biosferze. Z uwagi na przebiegający niezmiernie powoli (setki a nawet tysiące lat) proces glebotwórczy zasoby gleb uznaje się za nieodnawialne (COM (2006)231). Read more

Kongres Walki z Głodem wzywa do wycofania GMO

GM-free Ireland Network podaje w swojej relacji prasowej, że Kongres Walki z Głodem wzywa do wycofania GMO.
Organizacje pozarządowe podczas Kongresu Walki z Głodem odbywającego się w ramach Światowego Dnia Żywności wezwały, byłego Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Kofiego Annana, i Mary Robinson, byłą prezydent Irlandii i komisarza ONZ do praw człowieka, aby przeciwstawili się uprawom GMO, które są promowane jako niezbędne do wyżywienia rosnącej populacji krajów rozwijających się. (…) Read more

1 2