Kontaminacja poprzez pyłek kwiatowy jest możliwa mimo dużych odległości.

Hokkaido: Potwierdzona kontaminacja na odległości dwudziestokrotnie dłuższej niż wytyczne Ministerstwa Rolnictwa, Lasów i Rybołówstwa Japonii (MAFF)

Wyniki „próby krzyżowania” prowadzone w Hokkaido w ramach „Zarządzenia o  zapobieganiu kontaminacji przez uprawy genetycznie zmodyfikowane” zostały opublikowane 13 lutego 2008.

(…) Próby krzyżowania były przeprowadzane na Hokkaido przez trzy lata od 2006 aby sprawdzić czy strefy ochronne zgodne z zarządzeniem MAFF są wystarczające.
(…)
Testami objęto pięć rodzajów upraw: ryż, soja, kukurydza, burak cukrowy i rzepak. (…)

W przypadku ryżu, najpierw założono odległość 300m, ale kiedy w 2006 na tej odległości nastąpiła kontaminacja, zwiększoną ja do 600 m w 2007. Jednak nawet na odległości 600 m nastąpiło krzyżowanie. W przypadku kukurydzy stwierdzono krzyżowanie nawet na odległości 1200 metrów a buraka cukrowego 900 m.

Jak widać na przykładzie ryżu rozprzestrzenianie się pyłku kwiatowego poprzez wiatr następuje na bardzo duże odległości. (…)

Źródło: Bio Journal, Japan
https://www5d.biglobe.ne.jp/~cbic/english/2008/journal0805.html