Kłamstwa dotyczące soi i niezależność żywieniowa Polski

Niektórzy politycy, naukowcy i korporacyjni sprzedawcy genetycznie modyfikowanych nasion połączyli siły, aby przekonać rolników i konsumentów, że zasoby nie modyfikowanej genetycznie soi są niewystarczające do zapewnienia taniego białka roślinnego europejskim rolnikom hodującym zwierzęta gospodarskie.
Twierdzenie takie jest nieprawdą! Na rynku są dostępne duże ilości nieskażonej, konwencjonalnie produkowanej soi. Trudności występują w identyfikowaniu danej partii ponieważ kanały sprzedażny nie są odpowiednio przystosowane do rozdzielania i dystrybucji zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych genetycznie produktów sojowych.
To, z kolei, jest częściowo rezultatem braku chęci właścicieli polskich młynów do zapłacenia małej różnicy ceny za posegregowaną soję wolną od GMO. Jeśli młyny nie zamierzają płacić, dostawcy nie zamierzają rozdzielać soi genetycznie modyfikowanej od soi wolnej od GMO.
Ludzie, którzy nie chcą spożywać mięsa i nabiału zanieczyszczonego przez GMO, muszą głośno żądać, aby rolnicy karmili zwierzęta paszami niezanieczyszczonymi przez GMO tak jak to robią konsumenci w Anglii, Francji czy w Niemczech. (W Niemczech główni producenci rozważają możliwość całkowitego przestawienia się na produkty pochodzące od zwierząt karmionych paszami bez GMO. Oznacza to już wkrótce poważne kłopoty dla polskich producentów, którzy stosują pasze z GMO).
Obecnie na rynku wiodący producenci soi wolnej od GMO to:
Indie: 8 milionów ton
Brazylia: 25 milionów ton
Są również inne kraje produkujące nadwyżki soi wolnej od GMO, np. Ukraina. Jednakże, dostępność do tej soi jest zależna od wynegocjowanych kontraktów i uzgodnionych regularnych dostaw.
To sugeruje że najlepszym wyjściem dla rolników będzie stosowanie tradycyjnych roślin/nasion i karmienie zwierząt z ich własnych zasobów. Taki sposób postępowania powinien być również promowany i wspierany ze względu na rosnące ceny ropy i konieczność odzyskania przez Polskę niezależności żywieniowej.

Czerwiec 2008
Sir Julian Rose – prezes ICPPC (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi), członek Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”
Jadwiga Łopata – wiceprezes ICPPC, laureat Nagrody Goldmana (Ekologiczny Nobel)