KIA – neoliberalna inwazja Indii przez USA

Rolnicze spółdzielnie w Indiach bronią bezpieczeństwa żywnościowego kraju i przyszłości hinduskich rolników przed neoliberalną inwazją genetycznie modyfikowanych (GM) nasion. W ostatnim dziesięcioleciu aż 28000 hinduskich rolników popełniło samobójstwo z powodu niemożności spłaty długów powstałych na skutek nieurodzaju genetycznie modyfikowanych upraw i konkurencji ze strony subsydiowanych amerykańskich upraw. Kiedy premier Indii R. Singh i prezydent Stanów Zjednoczonych G. Bush spotkali się w marcu 2006 roku w celu sfinalizowania umowy nuklearnej, podpisali przy okazji indyjsko-amerykańską Inicjatywę Wiedzy w zakresie Rolnictwa (Knowledge Initiative on Agriculture; w skrócie KIA), wspieraną przez firmy Monsanto, Archer Daniels Midland (ADM) i Wal-Mart. KIA umożliwia przechwycenie indyjskiego sektora nasiennego przez firmę Monsanto, sektora handlowego przez giganty agrobiznesu ADM i Cargill oraz sektora detalicznego przez firmę Wal-Mart.

W jednym z nielicznych publicznych wystąpień przedstawicieli rządu USA dotyczących KIA Nicholas Burns, podsekretarz stanu do spraw polityki, oświadczył: „Podczas gdy cywilna nuklearna inicjatywa skupiła na sobie główną uwagę, naszym zasadniczym priorytetem jest kontynuacja rządowego wsparcia dla ogromnego wzrostu biznesu między prywatnymi sektorami Indii i Stanów Zjednoczonych. Singh wezwał również Stany Zjednoczone do pomocy we wdrożeniu drugiej zielonej rewolucji na ogromnych rolniczych terenach środkowych Indii poprzez zapewnienie pomocy ze strony wielkich amerykańskich instytucji wspierających rolnictwo”.

Znana pisarka i działaczka na rzecz ochrony środowiska Yandana Shiva stwierdziła: — To bliźniacze programy mające na celu przechwycenia rynku i zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Powołując się na KIA Monsanto i Stany Zjednoczone zażądały nieograniczonego dostępu do indyjskiego banku genów oraz zmian w indyjskim prawie dotyczącym wartości intelektualnych zezwalających na patentowanie nasion i genów oraz ograniczenia przepisów chroniących prawa rolników. Jest to mocny cios wymierzony w bezpieczeństwo żywnościowe Indii i ich samowystarczalność. KIA otwiera także drogę dla planów firmy Wal-Mart, która zamierza otworzyć w Indiach od sierpnia 2007 roku 500 sklepów, które zwiększą zależność Indii od zewnętrznych dostaw żywności i zagrożą 14 milionom drobnych sprzedawców utratą źródła utrzymania.

Rolnicy organizują się obecnie w celu obrony przed tą ekonomiczną inwazją poprzez utrzymywanie tradycyjnych banków nasion i ustanowienie przykładowego systemu społecznego poparcia dla rolników. (Źródła: Vandana Shiva, Amy Goodman, „Yandana Shiva w sprawie samobójstw rolników, traktatu nuklearnego Indie-USA oraz firmy Wal-Mart w Indiach”, Democracy Nów!, www.democracynow.org/article.pl?sid=06/12/13/1451229)

źródło: NEXUS,