Genetycznie modyfikowana żwyność – technologia globalnej kontroli?

W dniu 16 maja odbyła się debata „GENETYCZNIE MODYFIKOWANA ŻYWNOŚĆ – technologia globalnej kontroli?” . Debata miała miejsce w Pałacu Kultury i była częścią Festialu Filmów Dokumentalanych organizowanego przez Planete.

W debaciewzięli udział oponenci i zwolennicy gmo.
Po prezentacji filmie „Życie wymyka się spod kontroli” publiczność włączyła się w debatę na temat celów i konsekwencji inżynierii genetycznej w dzisiejszym świecie.

W debacie wzięli udział

  • Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO
  • W debacie udział wezmą:
  • Sir Julian Rose – prezes ICPPC, rolnik, ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi; z jego rad korzysta książę Karol i rząd brytyjski,
  • Dr Mae-Wan Ho – naukowiec, przeciwniczka inżynierii genetycznej. Od ponad 30 lat prowadzi badania i wykłady z zakresu biochemii, ewolucji, genetyki molekularnej oraz biofizyki
  • Dr hab. Marcin Filipecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – naukowiec pracujący od ponad 10 lat z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi.
  • Moderacja: Janusz Wojciechowski, deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Mimo zapowiedzi na debatę nie przybył Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki – ekolog, naukowiec, działacz społeczny, w  więc nie było komu zadawać pytań w sprawach związanych z wysoce kontrowersyjnymi i niedobrymi ustawami, które Ministerstwo Środowiska proponuje w sprawie GMO, otwierają one Polskę na GMO.

Temat wywoał ozywioną dyskusję i uczestniy wyraziliniezadowolenie, że prasa i rząd nie informują społeczeństwa o zagrożeniach związanych z GMO i często pdają fałszywe dane.

Sir Julian Rose: “Gdy genetycznie modyfikowana żywność w coraz większym stopniu trafia do naszego łańcucha pokarmowego, musimy sobie zacząć uświadamiać, że stajemy w obliczu zakrojonego na ogromną skalę eksperymentu, który doprowadzi do wielu zmian i opatentowania genetycznych zasobów natury. Za tymi technologicznymi innowacjami stoją olbrzymie ponadnarodowe korporacje, działając bez naszego pozwolenia a w wielu wypadkach, także bez informowania nas o wynikach badań. Jak możemy zabezpieczyć się przed utratą kontroli nad GMO i wynikającymi z tych działań zanieczyszczeniami środowiska, które już wkrótce mogą okazać się nieodwracalne?”.