Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Le Monde, 12 maja 2008
https://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1035562

„…Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Ekologiczni rolnicy z rejonu z Deux-Sevres specjalizujący się w uprawach kukurydzy złożyli zażalenie do tamtejszej żandarmerii, że ich pola zostały zanieczyszczone przez GMO mimo, że najbliższe uprawy transgenicznej kukurydzy oddalone są o 35 km.
Zanieczyszczenie ekologicznej kukurydzy przez GMO ujawniła rutynowa kontrola jednostki certyfikującej rolników ekologicznych.
(…)
Rolnicy Julien and Christian Veillat utracili przywilej oznaczania swoich plonów jako produktów ekologicznych. Dodatkowo żadna firma ubezpieczeniowa nie chce podjąć się ubezpieczania upraw przed ryzykiem kontaminacji przez GMO.
Rolnicy chcą żeby ich przypadek uświadomił całemu 'rolniczemu światu’ jak niebezpieczne są uprawy GMO w otwartym środowisku. (…)”

!!!Walczmy wspólnie i Polskę/Europę wolną od GMO zanim bedzie za późno.

Prosimy o podpisanie DEKLARACJI z Jasnej Góry DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD
GMO https://www.gmo.icppc.pl/index.php?id=355

Prosimy o nagłośnienie tej DEKLARACJI i zbieranie podpisów.