Genetycznie Modyfikowana Żywność — technologia globalnej kontroli?

Genetycznie Modyfikowana Żywność — technologia globalnej kontroli? GMO… A Technology of Global Food Control?

Piątek, 16.05.2008, godz. 17:00, sala 2
Film: Życie wymyka się spod kontroli / Life Running Out of Control
Reżyseria Bertram Verhaag&Gabriele Kröber, Niemcy 2004, 60 min.

Po filmie Życie wymyka się spod kontroli zapraszamy publiczność do włączenia się w debatę na temat celów i konsekwencji inżynierii genetycznej w dzisiejszym świecie.

Dr hab. Marcin Filipecki: „Modyfikacje genetyczne wzbogacają paletę środków dostępnych dla hodowców roślin do poprawiania ilości i jakości plonu. Każda modyfikacja genetyczna ma inną specyfikę i zawierające je odmiany roślin poddawane są licznym testom, by zapewnić jakość i bezpieczeństwo otrzymywanych produktów. Testy te powinny być wykonywane przez wysokiej klasy i bezstronnych specjalistów, według ściśle określonych procedur i w dobrze wyposażonych ośrodkach. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić stabilną i bezpieczną koegzystencję różnych form rolnictwa”.

Sir Julian Rose: “Gdy genetycznie modyfikowana żywność w coraz większym stopniu trafia do naszego łańcucha pokarmowego, musimy sobie zacząć uświadamiać, że stajemy w obliczu zakrojonego na ogromną skalę eksperymentu, który doprowadzi do wielu zmian i opatentowania genetycznych zasobów natury. Za tymi technologicznymi innowacjami stoją olbrzymie ponadnarodowe korporacje, działając bez naszego pozwolenia a w wielu wypadkach, także bez informowania nas o wynikach badań. Jak możemy zabezpieczyć się przed utratą kontroli nad GMO i wynikającymi z tych działań zanieczyszczeniami środowiska, które już wkrótce mogą okazać się nieodwracalne?”

Otwarcie: Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO W debacie udział wezmą:

  • Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki – ekolog, naukowiec, działacz społeczny,
  • Sir Julian Rose – prezes ICPPC, rolnik, ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi; z jego rad korzysta książę Karol i rząd brytyjski,
  • Dr Mae-Wan Ho – naukowiec, przeciwniczka inżynierii genetycznej. Od ponad 30 lat prowadzi badania i wykłady z zakresu biochemii, ewolucji, genetyki molekularnej oraz biofizyki
  • Dr hab. Marcin Filipecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – naukowiec pracujący od ponad 10 lat z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi.

Moderacja: Janusz Wojciechowski, deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Wspólorganizacja: UNDP Global Compact, ICPPC, SGGW

AGAINST GRAVITY Sp. z o.o., ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa, tel./fax: +48 22 / 828-10-79 www.docreview.pl

Oryginalny plakat [*pdf] [*doc]