Wyślij kartkę pocztową do Komisarza do spraw Srodowiska – Stavros Dimas

 Coraz rzadziej wysyłamy i otrzymujemy listy pocztowe czy pocztówki. Skorzystajmy z tego trochę zapomnianego medium komunikacji, aby chronić się przed zalewem żywności genetycznie modyfikowanej.

Wyślij pocztówkę do Komisarza do spraw Środowiska w Unii Europejskiej na adres

Mr Stavros Dimas
Commissioner for the Environment
European Commission
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgia

 

Poślij kartkę aby pokazać, że sprawa GMO jest ważna. Jeżeli potrafisz sam zrób kartkę, użyj zdjęcia lub po prostu kup kartkę z krajobrazem albo z czymś co jest dla Ciebie ważne.

 

Jeżeli masz aparat lub skaner i zamierzasz posłać kartkę do komisarz, poślij kopię do supporter.services@int.greenpeace.org 

Akcja inspirowana przez Greenpeace
https://www.greenpeace.org/international/campaigns/genetic-engineering/solidarity-send-commissioner