Wezwanie organizacji CPE i COAG do wprowadzenia europejskiego moratorium na GMO.

Współpracujące ze sobą organizacje Europejska Koordynacja Rolników (CPE) i COAG wzywają do ogólno-europejskiego moratorium na wszystkie uprawy transgeniczne jeszcze w tym roku. Po decyzji rządu francuskiego by użyć klauzuli bezpieczeństwa wobec kultywacji genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i opozycja coraz większej liczby państw członkowskich wobec kultywacji roślin genetycznie modyfikowanych sprawia, że moratorium na GMO jest możliwe w 2008 roku. Unia Europejska musi podjąć jasną decyzję.

Rolnicy i konsumenci europejscy w przytłaczającej większości przeciwstawiają się stosowaniu GMO w rolnictwie i żywności. Organizmy genetycznie modyfikowane są dobre dla interesów wielkich korporacji dążących do prywatyzacji nasion kosztem suwerenności żywnościowej ludzi i społeczności wiejskich na świecie. Ich celem kontrola dostępu ludzi do żywności. Coraz większa liczba badań naukowych pokazuje, że organizmy genetycznie modyfikowane są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Ponadto zanieczyszczając inne uprawy, rośliny genetycznie modyfikowane stanowią zagrożenie dla różnorodności flory. Nie ma możliwości współistnienia miedzy rolnictwem dopuszczającym genetyczną modyfikację roślin, a rolnictwem wolnym od GMO.

Argumenty, że ludzie mogą sami decydować czy jeść genetycznie modyfikowaną żywność dzięki właściwemu znakowaniu produktów spożywczych jest mylne, gdyż samo wysianie roślin genetycznie modyfikowanych sprawia, że kontaminacja jest nieunikniona. Instytucje europejskie przyjęły próg kontaminacji 0.9% poniżej którego konsumenci nie są informowani o tym, że żywność zawiera GMO i dotyczy to nawet produktów znakowanych jako ekologiczne. Tylko całkowity zakaz GMO w Europie sprawi, że nie będziemy skazani na GMO na naszych polach i stołach.

Zatrzymanie kultywacji roślin genetycznie modyfikowanych jest sprawą nie cierpiącą zwłoki. Unia Europejska musi zadeklarować moratorium!

Kontakt:

CPE: Ingeborg Tangeraas: 0047 75587654

COAG: Andoni Garcia, 0034 636 451 569