Uchwała Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

Uchwała nr 3
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
z dnia 2 lutego 2008 roku

§1

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko próbom wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej upraw z nasion genetycznie modyfikowanych (kukurydza, rzepak, plantacje warzywne) z pominięciem obowiązujących przepisów ustawy nasiennej, paszowej, ochrony roślin, ochrony środowiska.

§2

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” wzywa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań przez podległe organy (inspektoraty nasienne, weterynaryjne) do współpracy z Ministrem Środowiska, Prokuratorem Krajowym, Ministrem Zdrowia dla likwidacji nielegalnych upraw roślin GMO  i uniemożliwienia w przyszłości podejmowania przez rolników i przedsiębiorstw rolnych prób wprowadzania nasion z GMO do dystrybucji i uprawy.

§ 3

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” wzywa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do podjęcia współpracy z Ministrem Zdrowia i natychmiastowego podjęcia inicjatywy legislacyjnej dla ustanowienia Agencji Jakości Żywności oraz obowiązku znakowania żywności z zawartością GMO.

§ 4

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek próbom zmiany obowiązującej ustawy paszowej, która od sierpnia 2008 roku zakazuje używania w paszach komponentów z zawartością GMO.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.