Przeciwko GMO

Dziennik Polski, 8 lutego 2008 źródło: https://www.dziennik.krakow.pl/public/   [*pdf]

– Zależy nam, aby stworzyć markę regionu zdrowego ekologicznie – tłumaczy radna sejmiku Maria Malinowska. „Geny nie są na sprzedaż. Tradycyjne ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” – przekonywali podczas wczorajszej konferencji przeciwnicy organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

-Spotkanie zostało zorganizowane przez radnych sejmiku województwa małopolskiego: Marię Malinowską, Wojciecha Bosaka, Adama Kwaśniaka, Koalicję „Polska wolna od GMO” oraz Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. To odpowiedź na deklarację ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w sprawie odwołania zakazu dotyczącego genetycznie modyfikowanych pasz dla zwierząt, który w tym roku miał wejść w życie. Minister zapowiedział również dostosowanie ustawy o paszach do unijnych przepisów.

Przeciwnicy GMO przekonywali wczoraj, że taka decyzja przyniesie negatywne skutki. Jak tłumaczyła Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznej Nagrody Goldmana, modyfikowana żywność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a wycofanie jej z rynku byłoby korzystne zarówno dla rolników, jak i konsumentów.

To bardzo ważny moment dla Polski – powiedział Sir Julian Rose z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, omawiając sytuację w innych krajach. Przypomniał, że we Francji został wprowadzony zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Z kolei Austria, Grecja i Węgry odmówiły podporządkowania się Komisji Europejskiej, która groziła nałożeniem kar za blokowanie importu i wysiewania genetycznie modyfikowanej kukurydzy.- Zależy nam, aby stworzyć markę regionu zdrowego ekologicznie, gdzie żywność tradycyjna będzie produktem, o który wszyscy dbają – tłumaczyła Maria Malinowska.

Sejmiki województwa małopolskiego w 2004 roku podpisały rezolucję w sprawie ogłoszenia obszaru Małopolski strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Kluby: PiS, LPR oraz Wspólnota Małopolska zdecydowanie opowiadają się przeciwko GMO.-Podczas konferencji zaprezentowana została również maskotka zrobiona przez rolniczki: „genetycznie zmodyfikowany potwór” oraz produkty z GMO. Zostały one przekazane władzom województwa jako symboliczne przypomnienie, że Małopolska nie chce GMO.

(KLIM)Obce geny

Genetyczna modyfikacja polega na sztucznym wstawieniu obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny. Najczęściej modyfikowana jest kukurydza, soja, bawełna i rzepak.