Uwaga na GM-drzewa

Wezwanie do wprowadzenia światowego moratorium dla genetycznie modyfikowanych drzew

ŹRÓDŁO: Global Justice Ecology Project, Global Forest Coalition, World Rainforest Movement, Friends of the Earth International, EcoNexus & STOP GE Trees Campaign
DATA: 23 marca 2006

W środę, 22 marca, zebrani podczas Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Bioróżnorodności w Kurytybie w Brazylii delegaci wezwali do wprowadzenia moratorium dla genetycznie modyfikowanych drzew. Dodatkowo delegaci starali się przekonać odpowiednie instytucje do przeprowadzenia badań mających na celu oszacowanie ryzyka tego typu eksperymentów. […]
Wprowadzenie genetycznie modyfikowanych odmian drzew do środowiska nieuchronnie i nieodwracalnie doprowadzi do skażenia dziewiczych lasów. Ewentualne skutki takiej ingerencji w przyrodę mogą skutkować destrukcją bioróżnorodności, zanikiem źródeł wody pitnej, pustynnieniem gleb, zaburzeniem naturalnego ekosystemu lasów, kulturowym zdegradowaniem lasów opartych na tradycyjnych wspólnotach tubylczych, a nawet zagożeniem dla zdrowia ludzkiego. Negatywne skutki transgenicznych mutantów odbiją się na przyszłych pokoleniach. […]

####
Interwencja Global Justice Ecology Project

Nazywam się Anne Petermann, jestem jednym z dyrektorów organizacji Global Justice Ecology Project. Pragnę wypowiedzieć się dzisiaj w imieniu Klubu Kobiet (Women’s Caucus) w sprawie genetycznie modyfikowanych drzew.
Ponad 2 tysiące organizacji z całego świata popiera wprowadzenie zakazu sadzenia genetycznie modyfikowanych drzew. Jest to doprawdy wyjątkowa sprawa. Drzewa rosną przez stulecia, a zgodnie w wynikami badań przeprowadzonych w 2004 r. przez Duke University nasiona drzew z południowych regionów USA są w stanie przenosić się na odległość ponad 1200 km – do północno-wschodniej Kanady. Oznacza to, że kwestia transgenicznych drzew nie może dotyczyć tylko i wyłącznie regulacji wewnątrz jednego państwa. […] Genetyczne mutanty drzew w sposób nieuchronny i nieodwracalny doprowadzą do skażenia dziewiczych lasów. I nie będzie od tego odwrotu. […] Kobiety mają tę zdolność, że są w stanie myśleć perspektywicznie. To właśnie one w swoich lokalnych społecznościach jako pierwsze zauważyły zagrożenie ze strony produktów przemysłu biotechnologiczego. Tym bardziej, że jak dotąd nie zostały dokładnie zbadane skutki, jakie może mieć wprowadzenie genetycznie modyfikowanych drzew do środowiska.
Liczne badania w tej mierze stawiały uzasadnione wątpliwości co do potencjalnych zdrowotnych skutków toksyn Bt. Opublikowane wyniki badań wykazują, że Bt. wywołuje trwałą reakcję immunologiczną organizmu. W związku z tym, że ryzyko tej reakcji jest wyższe w przypadku wdychania, niż wchłonięcia, genetycznie modyfikowane drzewa mogą powodować znaczne zagrożenie. […]