Żniwiarze

Rolnicy, pszczelarze, ekolodzy, kucharze i gospodynie domowe, ludzie różnych religii i światopoglądów, różnych przekonań politycznych, różnych zawodów i w różnym wieku – wszyscy biorą udział w akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciw transgenicznej żywności.
W Niemczech rodzi się nowy ruch społeczny, którego członkowie publicznie protestują przeciwko uprawom genetycznie modyfikowanej żywności poprzez usuwanie takich roślin z pól. W akcjach uczestniczą również aktywiści z Francji, Austrii i Szwajcarii, którzy już wcześniej prowadzili podobne protesty w swoich krajach.

„Żniwiarze” mówią: Nasze przesłanie jest jasne: chcemy zaprotestować przeciw jawnej propagandzie inżynierii genetycznej. Chcemy chronić tradycyjne i nieskażone plony przed toksycznym wpływem manipulowania genami. Przykład Kanady, USA, Ameryki Południowej i Azji pokazuje, że nawet zabezpieczenie i oddzielenie transgenicznych upraw od upraw naturalnych nie jest w stanie zapobiec zanieczyszczeniu tradycyjnej żywności.

Musimy działać! Musimy przeciwstawić się wszelkim próbom wprowadzenia transgenicznych upraw. Działamy wspólnie, z determinacją, ale pokojowo i bez prowokacji. Nie ufamy politykom i korporacjom ponadnarodowym. Chcą uśpić naszą czujność zapewnieniami o bezpieczeństwie i gwarancjom odszkodowań.
Niemcy i cała Europa bez genetycznej żywności! Nie chcemy także transgenicznej paszy dla naszych zwierząt. Chcemy zachować naturalną różnorodność środowiska i rolnictwa, które świadczą o naszym dziedzictwie kulturowym, naszej europejskiej tożsamości. Te rzeczy są dla nas bezcennym skarbem. Weźmy sprawy w swoje ręce!

Więcej o ruchu: https://www.gendreck-weg.de/