Rzepak GT73

UPRZEJMIE PROSIMY O PODPISANIE I WYSŁANIE APELU https://www.icppc.pl/antygmo/include/apel.php O WPROWADZENIE ZAKAZU IMPORTU DO POLSKI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEGO RZEPAKU GT73.

Rzepak ten ma być importowany w postaci całych nasion co powoduje bardzo poważne zagrożenie dla środowiska i polskich gospodarstw rolnych. Rzepak jest rośliną bardzo łatwo rozprzestrzeniającą się – nasiona są w stanie rozsiewać się na przestrzeni dziesiątek kilometrów w okolicy portów, przetwórni oraz na trasie transportu. Pyłki rzepaku GM mogą być przenoszone na odległość 26 km. Rzepak bardzo łatwo krzyżuje się z innymi roślinami.

Nasiona GM są patentowane, a więc istnieje możliwość celowego dopuszczania do zanieczyszczeń rzepaku tradycyjnego przez transgeniczny, bowiem wielkie korporacje chcą zdominować rynek nasienny i ściągać od rolników coroczne opłaty za używanie ich nasion.

Kolejnym zagrożeniem jest potencjalny niekorzystny wpływ genetycznie zmodyfikowanego rzepaku na zdrowie ludzi i zwierząt.

KE zezwoliła na import rzepaku GT73 mimo że tylko 6 z 25 państw członkowskich wyraziło na to zgodę!