Nowe dowody na istnienie zagrożenia ze strony żywności GM wzywają do ustanowienia natychmiastowego zakazu.

Rząd Wielkiej Brytanii i Komisja Europejska zostały oskarżone o zaniedbania i rozmyślne ukrywanie faktów.
Wyniki trzech nowych badań naukowych o wpływie na zdrowie żywności GM doprowadziły do pojawienia się nowych żądań natychmiastowego zakazu używania składników GM w żywności dla ludzi i w karmie dla zwierząt, a także doprowadziły do oskarżenia Rządu Wielkiej Brytanii i Komisji Europejskiej o poważne zaniedbania (…)

Te badania, których rezultaty ukazały się w literaturze naukowej w ciągu ostatnich kilku tygodni, wywołały ogólnoświatowy alarm, od kiedy wyniki dwóch z nich sugerują, że soja GM (dodawana do dużej ilości żywności) może być bardzo niebezpieczna oraz kiedy zdano sobie sprawę, że potwierdzają one odkrycia dr Arpad Pusztai i dr Stanley Ewen, których opracowanie o zmianach fizjologicznych u szczurów karmionych ziemniakami GM wzbudziło sensację na całym świecie w 1994 roku (4). (…)

(…) Dr Brian John powiedział dziś: (…) nie może być dalszej zgody na modyfikowanie genetyczne i środki żywnościowe GM muszą natychmiast zostać zakazane – co najmniej do czasu, gdy niezależne badania na zwierzętach i człowieku wykażą, że GM nie jest szkodliwe dla zdrowia (24). Już wiemy wystarczająco dużo by być pewnym, że nigdy takie wyniki badań się nie ukażą (25).”
źródło: GM Free Cymru [Wales] Press Notice 25th November 2005

Źródło: NLP Wessex [mailto:nlpwessex@btinternet.com]
Wysłano: 26 listopada 2005 07:21

Nowe dowody na istnienie zagrożenia ze strony żywności GM wzywają do ustanowienia natychmiastowego zakazu.

Rząd Wielkiej Brytanii i Komisja Europejska zostały oskarżone o zaniedbania i rozmyślne ukrywanie faktów.
Wyniki trzech nowych badań naukowych o wpływie na zdrowie żywności GM doprowadziły do pojawienia się nowych żądań natychmiastowego zakazu używania składników GM w żywności dla ludzi i w karmie dla zwierząt, a także doprowadziły do oskarżenia Rządu Wielkiej Brytanii i Komisji Europejskiej o poważne zaniedbania.
Pierwsze z tych badań, przeprowadzone przez rosyjskiego naukowca Irinę Ermakową, wykazało, że aż 55% potomstwa szczurów żywionych soją GM zdechło w ciągu trzech tygodni po urodzeniu, przy czym dla porównania - tylko 9% w grupie kontrolnej karmionej normalną żywnością(1). Drugie z tych badań, przeprowadzone przez Manuelę Malatasta i współpracowników, na Uniwersytetach w Padwie i Urbino we Włoszech, pokazały, że myszy karmione soją GM wykazywały obniżony metabolizm na poziomie komórkowym oraz zmiany w wątrobie i trzustce (2). Natomiast w trzecim przypadku, prace badawcze prowadzone przez CSIRO w Australii, ukazały, że wprowadzenie genów z jednej z odmian fasoli do grochu prowadzi do wytworzenia nowego białka, które wywołuje stany zapalne tkanki płuc myszy (3). Uszkodzenia były tak poważne, że zatrzymano prowadzenie dalszych badań, a zapasy grochu GM zniszczono.

Te badania, których rezultaty ukazały się w literaturze naukowej w ciągu ostatnich kilku tygodni, wywołały ogólnoświatowy alarm, od kiedy wyniki dwóch z nich sugerują, że soja GM (dodawana do dużej ilości żywności) może być bardzo niebezpieczna oraz kiedy zdano sobie sprawę, że potwierdzają one odkrycia dr Arpad Pusztai i dr Stanley Ewen, których opracowanie o zmianach fizjologicznych u szczurów karmionych ziemniakami GM wzbudziło sensację na całym świecie w 1994 roku (4). (...)
 
(...) Dr Brian John powiedział dziś: (...) nie może być dalszej zgody na modyfikowanie genetyczne i środki żywnościowe GM muszą natychmiast zostać zakazane - co najmniej do czasu, gdy niezależne badania na zwierzętach i człowieku wykażą, że GM nie jest szkodliwe dla zdrowia (24). Już wiemy wystarczająco dużo by być pewnym, że nigdy takie wyniki badań się nie ukażą (25)."

Profesor Malcolm Hooper (20) powiedział: „Genetyczna modyfikacja pożywienia nie jest pozbawiona zagrożenia dla konsumenta, na którego mogą oddziaływać zmiany genetyczne i które później prowadzą do chronicznych i poważnych chorób (rak i chroniczne choroby stanu zapalnego). Niezbędne i pilne są obecnie dalsze badania, niezależne od jakiegokolwiek wpływu rządu lub koncernów."

Prof. Vyvyan Howard (21) powiedział: „Powinniśmy doprowadzić do zmiany głównego tematu dyskusji i odejść od ograniczonych badań, które zostały do dziś poczynione i skupić się na rozmiarze nieodwracalnego dziedzictwa, które prawdopodobnie pozostawimy dla przyszłych pokoleń."


 

Kontakt:
Dr Brian John
GM Free Cymru
Tel 01239-820470
=============================
PRZYPISY I ADNOTACJE
1. Zobacz Jeffey Smith: cały artykuł w „Spilling the Beans" [= dosł. "wypaplanie tajemnicy", przyp. tł.], październik 2005: 
http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=299
Opracowanie było wstępne i jeszcze nie zostało sprawdzone i opublikowane przez autora. Jednakże jego wyniki okazały się niepokojące dla niezależnych naukowców w takim stopniu, że uznano jego rozesłanie za niezbędne.
2. Manuela Malatesta i jej współpracownicy opublikowali pięć artykułów.
2002-2004.
http://www.greenplanet.net/Articolo9833.html&prev=/search?
q=Manuela+Malatesta&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=G)
Mangiare OGM non fa differenza? Non proprio.......
Fragmenty artykułów można znaleźć na stronie:
http://www.agbioworld.org/biotech-info/articles/agbio-articles/
GMfeedsafetypapers.html

3. Badanie prowadzone przez Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation.
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jafcau/2005/53/i23/abs/
jf050594v.html
Artykuł w „New Scientist":
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8347

4. Ewen SWB, Pusztai A (1999) Efekty diety zawierającej genetycznie modyfikowane ziemniaki, doprowadzającej do pojawienia się Galanthus nivalis lectin w jelicie cienkim szczurów.
Lancet 354: str. 1353-1354
20. Emerytowany profesor chemii medycznej, School of Sciences, Uniwersytet Sunderland, Wielka Brytania

21. Profesor of Bioimaging, School of Biomedical Sciences, Uniwerystet Ulsteru, Coleraine campus

25. Według listu otrzymanego 24 listopada 2005 roku od Arpad Pusztai: "Wspólną cechą wszystkich poczynionych badań, opublikowanych lub i nie, łącznie z MON863, jest ukazanie poważnych problemów odnoszących się do zmian immunologicznych u zwierząt karmionych różnymi odmianami pożywienia GM, przy czym ostatnim tego przykładem są badania przeprowadzone nad grochem GM w Australii".