Grecja wprowadza zakaz dla GMO

Grecja wprowadza nowy zakaz dla GMO –  30 stycznia 2006

(…) Grecki rząd zniósł zakaz dla 17 odmian kukurydzy MON810, do czego został nakłoniony przez Komisję Europejską. Jednocześnie Grecy wprowadzili nowy zakaz dotyczący tych samych 17 odmian umieszczonych już w katalogu Unii Europejskiej we wrześniu 2004 r. oraz dodatkowych 14 nowych odmian zarejestrowanych pod koniec grudnia 2005 r. Zakaz został wprowadzony ze względu na ochronę środowiska (…)

Zagrożenie ze strony genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 nie zostało nigdy w wystarczającym stopniu ocenione, dlatego grecka decyzja oznacza jawną krytykę polityki Komisji Europejskiej, która podejmuje działania bez uwzględnienia stanowiska europejskiej opinii publicznej.

Obecnie w krajach Unii Europejskiej mamy do czynienia z 12 zakazami dotyczącymi GMO. Odnoszą się one przede wszystkim do uprawy transgenicznej kukurydzy i rzepaku.

http://www.genet-info.org/
źródło: Greenpeace European Unit & Greece