Konferencja w Bolonii Paweł Połanecki

Paweł Połanecki
Sejmik Województwa Mazowieckiego
V-ce Przewodniczący

Pragnę Państwa poinformować, iż z inicjatywy władz regionu Emilia-Romana, w dniu 9 września w Bolonii odbyła się konferencja n.t. „Koegzystencja, skażenie oraz strefy wolne od GMO: zagrożenie dla wolnego wyboru konsumneta.”

W spotkaniu brali udział delegaci z regionów europejskich oraz USA, Australi, Afryki i Ameryki Południowej reprezentujący działaczy samorządowych a także reprezentanci organizacji pozarządowych i ruchów obrony praw konsumentów, naukowcy i eksperci działający na rzecz ochrony naturalnej biosfery i żywności przed skażeniem GMO. ] Treści wystąpień koncentrowały się wokół tez dokumentujących brak możliwości separacji upraw roślin konwencjonalnych od transgenicznych, a w związku z tym nieuniknionego skażenia roślin tradycyjnych przez GMO w przypadku dopuszczenia do upraw polowych. Ostre słowa krytyki padały w odniesieniu do lansowanej przez KU koncepcji zapewnienia warunków tzw. koegzystencji upraw konwencjonalnych w sąsiedztwie roślin transgenicznych. W ocenie większości ekspertów jedynym sposobem gwarantującym czystość biologiczną jest całkowity zakaz upraw lub tworzenie szczelnych stref wolnych od GMO. W przeciwnym przypadku konsumenci preferujący żywność nie skażoną biologicznie będą pozbawieni możliwości wolnego wyboru. Jest to sprzeczne z jedną z kardynalnych zasad UE.

Na przykładzie regionu Północnej Austrii gdzie egzekwowana jest ściśle uchwała Parlamentu i Rządu Regionalnego dot. całkowitego zakazu propagacji nasion i pasz z zawartością GMO, będąca n.b. w sprzeczności z ustawodawstwem UE – przedstawiono casus prawny, którego rozstrzygnięcie spodziewane jest wkrótce przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Spośród prelegentów szczególnie wyróżniali się działacze samorządowi, przedstawiciele rolników oraz naukowcy z USA, którzy przedstawiali nie tylko szczegóły dotyczące katastroficznego poziomu skażenia przez GMO amerykańskiej biosfery, lecz również obnażali mroczne podłoże polityczno finansowe związane z lobbingiem na rzecz producentów i dystrybutorów roślin genetycznie modyfikowanych. Naukowcy z USA przedstawiali ponadto wyniki badań dokumentujących zgubny wpływ toksyn produkowanych przez rośliny modyfikowane typu BT na biosferę a zwłaszcza na pszczoły oraz owady zwalczające naturalne szkodniki. Skażony biologicznie miód z USA i Kanady nie jest dopuszczany na rynki wielu krajów świata, włącznie z zakazem importu na obszary krajów rozwijających się. Niektóre kraje tzw. Trzeciego Świata zauważyły groźbę skażenia biologicznego i aktywnie stosują politykę prewencyjną mimo bardzo ograniczonych środków jakimi na ten cel dysponują oraz w obliczu agresywnych akcji skierowanych na ich rynki przez producentów materiału transgenicznego.

Niezwykle cennym przykładem właściwej postawy oraz adekwatnej świadomości władz samorządowych i krajowych w odniesieniu do zagrożenia skażeniem GMO było wystąpienie organizacji konsumenckiej z Zambii, afrykańskiego kraju walczącego z widmem głodu, którego rząd wydał dekret zakazujący zasiewu roślin GM, na podstawie którego konsekwentnie niszczy zasiewy dokonane nielegalnie z użyciem skażonego ziarna pochodzącego z darów charytatywnych.

Istotną częścią konferencji były panele dot zagadnień prawnych związanych z postępowaniem wokół problematyki GMO. Krytyce poddano postawę KU oraz brak przejrzystych regulacji dot. zapewnienia czystości biologicznej biosfery w regionach, które zdecydowały o utworzeniu strefo wolnych od GMO. W podsumowaniu uczestnicy spotkania zapowiedzieli prowadzenie szerokiej, ogólnoświatowej akcji uświadamiającej społeczeństwa o skutkach skażenia spowodowanego niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska sztucznie wygenerowanych organizmów genetycznie modyfikowanych w połączeniu z intensywnym lobbingiem w gremiach decyzyjnych i politycznych na szczeblu organizacji międzynarodowych dla ograniczenia oraz całkowitego wyeliminowania ze światowego systemu ekologicznego zagrożenia skażeniem GMO.