Nowe moratorium na uprawy GMO

lipiec 2005 New EU moratorium on GM cultivation

(…) Komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska Stavros Dimas wstrzymał przyjmowanie wniosków o wprowadzanie genetycznie modyfikowanych roślin na teren UE. Wszelkie działania dotyczące zgody na produkcję GMOs-ów są zablokowane do czasu rozpoczęcia ogólnoeuropejskiej debaty o wpływie transgenicznej żywności na tradycyjne uprawy. Nowe moratorium oznacza znaczne spowolnienie ekspansji korporacji biotechnologicznych dążących do wprowadzenia genetycznie modyfikowanych ziaren na teren UE. Wcześniej prawdopodobne było, że producenci GMOs-ów już w tym roku zdobędą zgodę na uprawę swoich produktów przez 7 lat w całej Wspólnocie.

Moratorium ma szansę przetrwać przez dłuższy czas. Mariann Fischer Boel, unijna komisarz ds. rolnictwa, nadal nie przyjęła ostatecznego stanowiska co do upraw roślin transgenicznych w UE. Zbyt wiele wątpliwości wzbudza bowiem w Komisji Europejskiej problem zanieczyszczenia tradycyjnych upraw przez uprawy genetycznie zmodyfikowane. Nie wydaje się ponadto, by ta kwestia została rozstrzygnięta do końca tego roku. Dla przyszłości tradycyjnego rolnictwa i dla utrzymania wolności wyboru konsumenta wyjaśnienie tego problemu jest rzeczą najważniejszą.