USA wymuszają na Iraku używanie genetycznie modyfikowanych roślin.

Jedną ze 100 dyrektyw zostawionych w Iraku przez amerykanską administrację cywilną w czerwcu 2004 r. była dyrektywa o patentach, rozwoju przemysłu, informacjach niejawnych, układach scalonych i różnorodności upraw.
Jednym ze skutków wprowadzenia nowych regulacji jest zgoda na ekspansję wielkich międzynarodowych korporacji biotechnologicznych, jak Monsanto, Syngenta, Bayer i Dow Chemical, które w pełni kontrolują światowy rynek nasion modyfikowanych genetycznie. Nowe prawo pozwoliło im na wyeliminowanie konkurencji ze strony irakijskich rolników. Rolnikom zakazano używania tradycyjnie hodowanych nasion do reprodukcji, odtąd mogą nabywać „bezpiecznie” odmiany nasion od korporacyjnych producentów. Celem ponadnarodowych korporacji jest zdobycie pełnej kontroli nad reprodukcją płodów rolnych w Iraku. W konsekwencji iraccy rolnicy zostaną pozbawieni wrodzonego prawa do reprodukcji nasion.
Ponadto nowe dyrektywy jawnie popierają produkcję genetycznie modyfikowanej żywności w Iraku. Korporacje na całym świecie namawiają rolników do stosowania nasion GM dając im genetycznie modyfikowane ziarna, których uprawa nie redukuje użycia pestycydów, co w konsekwencji odbija się na stanie środowiska. A co ważniejsze – uprawy, w których chociaż raz użyto GMO są na zawsze zanieczyszczone a za ziarna trzeba co roku płacić tantiemy.

Więcej informacji: https://southafrica.indymedia.org/news/2005/06/8343.php