Kontrowersyjna decyzja Europejskiego Urzędu ds. Żywności.

Obecnie w Unii Europejskiej rozpatrywane są wnioski o wprowadzenie dwóch odmian transgenicznej kukurydzy: odmiany '1507′ i 'Syngenta’s Bt11′. Obie odmiany są odporne na insekty, ale ich działanie odbija się negatywnie także na motylach i ćmach. Niestety, kukurydza uzyskała ostatnio pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Żywności.
Urząd wydał swoją decyzję nie bacząc na zastrzeżenia rządów państw członkowskich – 15 z 17 państw wyraziło zastrzeżenia co do bezpieczeństwa transgenicznej kukurydzy dla środowiska. Co więcej, decyzja Agencji jest sprzeczna z nową dyrektywą Unii Europejskiej (2001/18), która kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska i zwierząt przed negatywnym wpływem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dyrektywa ponadto wymaga, by wszelkie zmiany w środowisku przyrodniczym brały pod uwagę potwierdzone naukowo dowody potencjalnych skutków jakie zmiany biotechnologiczne mogą przynieść naturze. A zagrożenie jakie niesie genetycznie modyfikowana kukurydza na życie motyli i ciem jest jednoznacznie dowiedzione.
Niestety to nie jest pierwsza kontrowersyjna decyzja Europejskiego Urzędu ds. Żywności. Jego podstawowym celem nie jest ochrona środowiska, tylko badanie bezpieczeństwa żywności, a w skład jego rady na 25 członków jest tylko jedna osoba z wykształceniem ekologia – ochrona środowiska.

archive: https://www.genet-info.org/, czerwiec 2005