Głosowanie dot GMO

Poniżej informacje jak kraje europejskie głosowały na temat wprowadzeniea genetycznie modyfikowanej kukurydzy na ich rynki.
(według Ąródła: https://www.bite-back.org )
EU-15:

Kraj/rodzaj kukurydzy

Bt-11

NK603

Bt-11

NK603

GT73

NK603

MON863

Austria

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Belgium

Abs

YES

Abs

YES

YES

Abs

NO

Denmark

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finland

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

France

NO

YES

NO

NO

YES

YES

NO

Germany

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Greece

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ireland

YES

YES

YES

YES

Abs

YES

Abs

Italy

Abs

NO

YES

YES

NO

NO

NO

Luxembourg

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Netherlands

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Portugal

NO

YES

NO

NO

YES

YES

Abs

Spain

YES

YES

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Sweden

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Abs

UK

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

Stanowiska nowych członków UE:

Kraj/rodzaj kukurydzy

GT73

NK603

MON863

Cyprus

NO

NO

NO

Czech Republic

YES

YES

Abs

Estonia

Abs

Abs

YES

Hungary

NO

NO

NO

Latvia

YES

YES

NO

Lithuania

NO

NO

NO

Malta

NO

NO

NO

Poland

NO

YES

Abs

Slovakia

YES

Abs

Abs

Slovenia

Abs

Abs

NO