Zakaz stosowania kukurydzy linii MON 810?

21 marca 2005 Rada Ministrów przyjęła reasumpcję decyzji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu stosowania do siewu materiału genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810 oraz obrotu tym materiałem.
Oznacza to, że Polska przedkłada wniosek o dwuletni zakaz stosowania do siewu materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 oraz obrotu tym materiałem.
[Źródło: http://www.kprm.gov.pl/441_13593.htm]

Czekamy na decyzje Komisji Europejskiej.

” …Genetycznie modyfikowana kukurydza MON810 została dopuszczona na terenie Unii w roku 1998, kiedy to Polska nie mogła brać udziału w procesie autoryzacji. Sześć rządów państw członkowskich Unii (Niemcy, Francja, Grecja, Luksemburg, Austria, Węgry i teraz Polska) wprowadziło czasowe zakazy przeciwko kilku autoryzowanym GMO. Komisja Europejska próbowała w listopadzie 2004 znieść owe indywidualne zakazy, co jednak zakończyło się porażką (również dzięki stanowisku Polski)…” [Źródło: Jacek Winiarski Greenpeace]