Dolnośląska Izba Rolnicza

Stanowisko Porozumienia
Dolnośląskiej Izby Rolniczej Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” Rolników Indywidualnych
Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”
Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA”
Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych
Związku Zawodowego „Centrum Narodowe Młodych Rolników”
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”
Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
z dnia 23 lutego 2005 roku

w sprawie utworzenia na Dolnym Śląsku Strefy Wolnej od genetycznie modyfikowanej żywności.

Dolnośląskie Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych stanowczo przeciwstawia się wprowadzaniu na obszarze Dolnego Śląska genetycznie modyfikowanych odmian roślin.

Genetyczna modyfikacja ma na celu uzyskanie przez organizm roślinny właściwości, których nie posiada on w sposób naturalny. Nie znając skutków takich manipulacji stwarza się zagrożenie dla zdrowia przyszłych pokoleń.

Modyfikowana żywność w prowadzana jest na rynek jedynie ze względów komercyjnych, zabezpieczając interesy nielicznych korporacji i firm nasiennych. W teorii ma to zapewnić wyższe plony oraz mniejsze zużycie herbicydów. W rzeczywistości tak zyski jak i oszczędności są nieznaczne.

Obowiązująca Decyzja Komisji Europejskiej o wpisaniu 17 odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy do Wspólnotowego Katalogu Nasion oznacza możliwość swobodnej uprawy kukurydzy w krajach członkowskich, w tym również w Polsce. Istnieje jednak możliwość zakazania jej upraw przez poszczególne kraje członkowskie Unii, w oparciu o tzw. klauzulę bezpieczeństwa. Z tej możliwości skorzystało już wiele krajów europejskich. Zakaz taki wprowadziły już Austria, Grecja, Niemcy, Francja i Luksemburg. W styczniu tego roku, do tego grona dołączyły Węgry.

Brak jednoznacznych badań dających gwarancję bezpieczeństwa zdrowia i wynikających ze stosowania żywności genetycznie modyfikowanej zagrożeń, skłania do podjęcia działań w kierunku zabezpieczenia rodzimego rynku przed jej napływem obecnie i w przyszłości.

Sygnatariusze porozumienia postulują o ustanowienie całego województwa dolnośląskiego Strefą Wolną od GMO.

w imieniu
Dolnośląskiego Porozumienia
Związków i Organizacji Rolniczych
Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Leszek Grala