Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

STANOWISKO Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP podjęte na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r. w sprawie otwarcia polskiego rynku nasiennego na organizmy zmodyfikowane genetycznie


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z docierającymi do polskich parlamentarzystów informacjami, dotyczącymi tego, że 29 listopada 2004 r. Komisja Europejska wezwie kraje członkowskie do głosowania przeciwko narodowym zakazom sprzedaży i uprawy żywności genetycznie zmodyfikowanej.
Jesteśmy przekonani, iż zezwolenie na otwarcie polskiego rynku nasiennego na odmiany roślin transgenicznych może nastąpić jedynie po spełnieniu niezbędnych warunków merytorycznych i technicznych.

W obecnej sytuacji zgoda na dopuszczenie do obrotu handlowego ziarna i nasion oraz zezwolenie na hodowlę roślin zmodyfikowanych genetycznie może przynieść negatywne skutki zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla kondycji zdrowotnej obywateli RP.

Należy zauważyć, że do tej pory nie została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, a przygotowywany projekt jej nowelizacji nie będzie w stanie zapewnić prawnie zarówno rozdzielenia upraw, jak i ich ewidencji. Zakładane w projekcie strefy ochronne, oddzielające uprawy roślin zmodyfikowanych od naturalnych, są zdecydowanie zbyt małe, by nie następowało zapylanie, a co za tym idzie krzyżowanie upraw. Kolejny problem dotyczy metod weryfikacji oraz kontroli upraw. W wypadku wykrycia nielegalnie uprawianych roślin transgenicznych przewidywane kary pieniężne nie zapobiegną takim praktykom.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP zwraca się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie Komisji Europejskiej stanowiska Polski w tej sprawie, a do naszych europarlamentarzystów – o podjęcie w swych okręgach wyborczych społecznej dyskusji na temat skutków wprowadzenia do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej, której wyniki byłyby podstawą do prezentowania stanowiska przez europarlamentarzystów na forum Parlamentu Europejskiego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP