Międzynarodowy Związek Pracowników Sektora Spożywczego

Część prezentacji pana Petera Rossmana, dyrektora ds. komunikacji IUF – International Union of Foodworkers (Międzynarodowego Związku Pracowników Sektora Spożywczego), który reprezentuje około 12 milionów pracowników rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa żywności oraz hoteli i restauracji zrzeszonych 351 związkach zawodowych w 124 krajach, wygłoszonej na seminarium „Trans-atlantyczna wojna z handlem GMO: USA próbuje wykorzystać GMO przeciwko obywatelom Europy” zorganizowanym przez Friends of the Earth Europe…

… W Argentynie rolnicy wykorzystują obecnie nierozpuszczony glyphosphate (normalnie ten środek chwastobójczy należy rozpuszczć w odpowiedniej proporcji w wodzie) i ‘atakują’ siekierami odporne na Roundup super-chwasty. Po zbiorach pola spryskiwane są paraquat, który jest jednym z najbardziej toksycznych herbicydów na rynku (na który Komisja Europejska właśnie uchyliła zakaz stosowania w Europie!). Jest to nieunikniony skutek po 10 latach upraw GMO. Firma Pioneer Hi-Bred, największa korporacja produkująca nasiona na świecie, testuje obecnie kukurydzę GMO, która jest sześć razy bardziej odporna na glyphosphate niż odmiana Roundup Monsato. Roślina jest tak zaprogramowana, że może wytrzymać ciągłą aplikację herbicydu. Zagrożenie dla pracowników, zdrowia ludzkiego i środowiska jest oczywiste.

Czytałem bardzo uważnie odpowiedź UE na skargę USA i NIE zawiera ona nic na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sektora rolniczego jeśli chodzi o pestycydy czy inne aspekty produkcji. Nie znam też żadnej specyficznej ewaluacji dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w żadnym z przeglądów GMO które były przeprowadzone, jak przykładowo testy upraw w Wielkiej Brytanii, które są ogólnie uznawane za najbardziej kompleksowe. Nie wiem również o żadnych badaniach wpływu GMO na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników różnych rodzajów przemysłu przetwarzającego GMO – młynarstwa, browarnictwa, piekarnictwa itp. Po prostu jeszcze takich badań nie było. Nigdy nie był badany wpływ GMO na tych, którzy będą musieli z nimi pracować by przygotować jedzenie na nasze stoły i jest to jeszcze jeden powód zakazu ich komercjalizacji i walki o moratorium na ich używanie…  

www.iuf.org
10/30/04
Londyn, 15 października, 2004