Gminy

woj. dolnośląskie

Rada Gminy Stoszowice 13 listopada 2012 podjeła uchwałę w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy Legnickie Pole 19 września 2012 podjeła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od GMO. [tekst uchwały]

Urząd Gminy w Lubaniu popiera rezolucję Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od GMO. [tekst listu]

Rada Gminy Chojnów podjęła uchwałę Nr XXXVIII/232/2005 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego ochrony Gminy Chojnów przed napływem produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawą roślin genetycznie modyfikowanych .

Pierwsza gmina w województwie dolnośląskim,
15 kwietnia 2005 Radni Gminy DZIADOWA – KŁODA podjęli stanowisko w sprawie ochrony przed napływem produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawą roślin genetycznie modyfikowanych. Decyzja gminy Rady Gminy podyktowana była troską o ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy oraz o przyszłość gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i zachowanie bioróżnorodności. Gminę zamieszkuje ponad 4,5 tysiąca mieszkańców i jej obszar to 105 km2. Uchwała dostępna [tutaj]

woj. kujawsko-pomorskie

Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska 29 grudnia 2011 podjęła stanowisko, dotyczące poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru województwa Kujawsko Pomorskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [tutaj]

woj. lubelskie

Rada Gminy Zalesie 14 grudnia 2012 poparła stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [tekst uchwały]

Rada Gminy Terespol 21 listopada 2012 poparła stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego i Rady Powiatu Biała Podlaska w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [tekst uchwały]

Gmina Janów Podlaski 16 listopada 2012 poparła stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [str 1] [str 2]

Rada Gminy Piszczac 7 listopada 2012 podjęła deklarację w sprawie zoobowiązania sie do ochrony gminy przed napływem GMO. [deklaracja tutaj]

Rada Gminy Sosnówka 30 października 2012 podjęła stanowisko, dotyczące poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [treśc tutaj]

Rada Miasta Łęczna 15 lutego 2012 podjęła stanowisko, dotyczące poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [treść tutaj]

Rada Miasta Zamość 30 stycznia 2012 podjęła stanowisko, dotyczące poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [treść tutaj]

Rada Miasta Chełm 29 grudnia 2011 podjęła stanowisko, dotyczące poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru województwa lubelskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [treść tutaj]

woj. lubuskie

Rada Gminy Wisznice 26 listopada 2012 wydała stanowisko w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tekst stanowiska [tutaj].

woj. łódzkie

Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 27 listopada 2012 wydała stanowisko w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tekst stanowiska [tutaj].

woj. małopolskie

Rada Gminy Lanckorona podjęła 23 czerwca 2009 rezolucję, która wyraża poparcie dla rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa „strefą wolną od GMO”. Rezolucja dostępna [treść tutaj]

Rada Miasta Andrychów 26 marca 2009 podjęła rezolucję, która wyraża poparcie dla rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa „strefą wolną od GMO”. Rezolucja dostępna [treść tutaj]

Urząd Gminy Osiek podjął 18 marca 2009 uchwałę, która wyraża poparcie dla rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa „strefą wolną od GMO”. Uchwała dostępna [treść tutaj]

Urząd Gminy Wiśniowej podjął uchwałę z dnia 7 lutego 2009 w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa „strefą wolną od GMO”. Uchwała dostępna [treść tutaj]

3 grudnia 2008 Rada Miejska w Wadowicach poparła rezolucję Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa “strefą wolna od GMO”. Tekst rezolucji dostępny [treść tutaj]

19 listopada 2008 Rada Gminy Brzeźnica przyjęła rezolucję w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Małopolski w sprawie ogłoszenia obszaru woj. małopolskiego strefą wolną od GMO. Tekst rezolucji dostępny [treść tutaj]

18 września 2008 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła rezolucję w której popiera stanowisko Sejmiku Małopolskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od GMO. Tekst rezolucji dostępny [treść tutaj]

Rada Gminy Stryszów 30 września 2008 przyjęła rezolucję w sprawie uznania Małopolski za strefę wolną od GMO w której jest napisane“Pragniemy, aby rolnictwo Województwa Małopolskiego działając w trudnych warunkach naturalnych, ale nieskażonych wielkoprzemysłowymi metodami produkcji rolnej, rozwijało się ekologicznie i produkowało zdrową, bezpieczną, konkurencyjną żywność.” Tekst rezolucji dostępny [tutaj] Artykuł dotyczący rezolucji Gminy Stryszów [treść tutaj]

Rada Gminy Zielonki 18 listopada 2005 podjęła rezolucję w sprawie ogłoszenia obszaru Gminy Zielonki strefą wolna od upraw organizmów roślinnych genetycznie zmodyfikowanych. W swojej rezolucji wyrażają zaniepokojenie „Ze względu na ewentualne zanieczyszczenie organizmów roślinnych wolnych cd ingerencji genetycznych przez zmodyfikowany materiał genetyczny, powstaje realne niebezpieczeństwo pozbawienia możliwości rozwoju ekologicznych i tradycyjnych gospodarstw rolnych nastawionych na uprawy żywności metodami naturalnymi. Nie jest możliwe sąsiadowanie i współistnienie „ek0l0gii” z genetyką!”. Tekst rezolucji dostępny [tutaj]

Rada Gminy Jordanów dnia 30 grudnia 2004 uchwałą nr XXII/151/2004 podpisała deklaracje w sprawie przestrzegania ludności przed napływem GMO. Jordanów jest gminą położoną w południowej Małopolsce zamieszkałą przez około 10 tys. mieszkańców, a obszar to 92,5 tys. ha.

Rada Miasta Krakowa przyjęła REZOLUCJĘ popierającą uznanie woj. małopolskiego za strefę wolną od dopuszczania do uprawy roślin GM. Rezolucja została wysłana do: Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska oraz Zdrowia, parlamentarzystów Województwa Małopolskiego, Sejmu RP .

Łącko jest kolejną gminą która 3 grudnia 2004 zadeklarowała się jako „Strefa Wolna od GMO” na podstawie uchwały Rady Gminy. Powierzchnia gminy to 132 km2, a w 16 wsiach mieszka blisko 14,5 tys. osób. Charakterystycznym elementem krajobrazu są sady.

Łapanów pierwszą gminą w Małopolsce Wolną od GMO
Dnia 10 listopada 2004 Rada Gminy Łapanów podjęła decyzję o utworzeniu Strefy Wolnej od GMO.
Gmina Łapanów leży w środkowej części woj. małopolskiego w powiecie bocheńskim, w dolinie rzeki Stradomki na terenie Pogórza Karpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 71,20 km2, i jest zamieszkała przez 7200 osób. Gmina składa się z 17 sołectw i posiada charakter wybitnie turystyczno-rolniczy. Średnia wielkość gospodarstwa to 3,5 ha z przewagą produkcji mieszanej. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszy się rolnictwo ekologicznie.

woj. mazowieckie

Rada Miasta Siedlce 31 stycznia 2012 podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia regulacji zakazujących upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zakaz hodowli zwierząt GM. Treść uchwały dostępna [tutaj]

Uchwałą Nr 195/XXIV/05 Rady Gminy Słupno dnia 25 lutego 2005 wyraziła wolę do ochrony obszaru Gminy Słupno przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności genetycznie modyfikowanych oraz niedopuszczenia do uprawy roślin genetycznie modyfikowanych oraz stwarzania warunków do produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej, bezpiecznej dla konsumentów. Gmina leży w województwie mazowieckim, zajmuje obszar 74,7 km2. Średnia gęstość zaludnienia to 57 osób na 1 km2. Tekst uchwały [tutaj]

woj. opolskie

Rada Miasta Kluczborka przyjęła uchwałę w której apeluje ochronę obszaru gminy przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz niedopuszczenie do uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na terenie gminy a także o podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat zagrożeń wynikających z genetycznie modyfikowanych organizmów. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 12 km2 i liczy 28 tys. mieszkańców.

woj. podkarpackie

28 stycznia 2011 Rada Gminy Jasienica Rosielna podjęła uchwałę V/24/2011 w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie stanowiska dotyczącego strefy wolnej od GMO na terenie województwa. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

25 stycznia 2011 Rada Gminy Majdan Królewski podjęła uchwałę nr V/33/11 w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie stanowiska dotyczącego strefy wolnej od GMO na terenie województwa. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Chmielnik (woj. podkarpackie) pierwszą w Polsce Strefą Wolną od GMO
23 lipca 2004 uchwałą Rady Gminy Chmielnik stał się ” Strefą Wolną od GMO”. W tej pierwszej „strefie” ponad 11 tys. mieszkańców na powierzchni 143 km2. Deklaracja dostępna [tutaj]

woj. śląskie

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój (miasto na prawach powiatu) podjęła 31 maja 2012 uchwałę w sprawie poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Uchwała dostępna [tutaj].

Rada Miasta Częstochowy 29 marca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego dotyczącej ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały [tutaj].

Rada Miejska w Bielsku – Białej 24 stycznia 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego dotyczącej ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały [tutaj].

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 25 stycznia 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały [tutaj].

Rada Miasta Bytom 29 grudnia 2011 podjęła uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały [tutaj].

Rada Miasta Mysłowice 29 grudnia 2011 podjęła uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały [tutaj].

Rada Gminy w Boronowie podjęła 2 lutego 2010 uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Bestwina podjęła 26.11.2009 rezolucję, która wyraża poparcie dla Uchwały Sejmiku Śląskiego. Rada ogłosiła teren gminy Strefą Wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy w Ciasnej podjęła 19 stycznia 2010 uchwałę w sprawie poparcie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy w Jeleśni podjęła 4 grudnia 209 uchwałę w sprawie Uchwały Sejmiku Śląskiego w sprawie ogłoszenia województwa strefą wolną od upraw GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Gilowice podjęła w październiku 2009 rezolucję, która wyraża poparcie dla dla Uchwały Sejmiku Śląskiego. Gilowice stały się Strefą Wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła 22 grudnia 2009 uchwałę, która wyraża poparcie dla Uchwały Sejmiku Śląskiego. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Jasienica podjęła 25 lutego 2010 uchwałę w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Śląskiego dotyczącego upraw GMO . Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Gmina Kochanowice bez GMO, 29 marca 2005 Rada Gminy Kochanowice wystosowała „Apel w przedmiocie ochrony konsumentów przed nasionami i produktami żywnościowymi genetycznie zmodyfikowanymi”” do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o o ogłoszenie gminy Kochanowice strefa wolną od upraw GMO . Gmina Kochanowice zajmuje obszar prawie 80 km2.

Gmina Koszęcin, 20 stycznia 2010 Rada Gminy Koszęcin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla oświadczenia Sejmiku Śląskiego dotyczącego upraw GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy Krupski Młyn 28 stycznia 2010 podjęła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały] Dodatkowo tego samego dnia Rada Gminy przyjęła deklarację popierającą inicjatywę społeczna w sprawie tworzenia stref wolnych do GMO [tekst deklaracji]

Rada Gminy Krzanowice 19 stycznia 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rada Gminy Kuźnia Raciborska 21 stycznia 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rady Gminy Lipowa 1 grudnia 2009 r podjęła uchwałę w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Lelów 21 stycznia 2010 na podjęła oświadczenie w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tutaj oświadczenie]

Rada Gminy Łodygowice 5 marca 2010 podjęła uchwałę w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tekst uchwały dostępny[tutaj].

Rada Gminy Miedźno 25 stycznia 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla rezolucji Sejmiku Śląskiego dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rada Gminy Mierzęcice 24 lutego2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla rezolucji Sejmiku Śląskiego dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rada Gminy Milówka podjęła 20. listopada 2009 uchwałę, która wyraża poparcie dla dla oświadczenia Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru woj. śląskiego Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tym samym Milówka stała się strefą wolną od GMO. Tekst uchwały dostępny[tutaj]

Rada Gminy Ornontowice podjęła 25. listopada 2009 uchwałę, która wyraża poparcie dla dla Uchwały Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru woj. śląskiego Strefą Wolną od dopuszczenia do upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Tekst uchwały dostępny[tutaj].

Rada Gminy Poraj podpisała 31 marca 2010 stanowisko, która wyraża poparcie dla Uchwały Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru woj. śląskiego Strefą Wolną od dopuszczenia do upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. [tekst stanowiska]

Rada Gminy Porąbka 17 lutego 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla rezolucji Sejmiku Śląskiego dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rada Gminy Psary podjęła 24 lutego 2010 uchwałę, która wyraża poparcie dla Uchwały Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru woj. śląskiego Strefą Wolną od dopuszczenia do upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Tekst uchwały dostępny[tutaj].

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz 29. grudnia 2009 na Sesji Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od GMO. Tekst uchwały dostępny[tutaj].

Rada Gminy Rajcza 30.10.2009 na Sesji Rady Gminy Rajcza w Powiecie Żywieckim podjęła uchwałę popierającą Uchwałę Sejmiku Śląskiego w sprawie Strefy Wolnej od GMO. Po burzliwej dyskusji uchwała została przyjęta z wynikiem głosowania: 11 głosów za przyjęciem Uchwały, 2 wstrzymujące, bez sprzeciwu. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Rudnik 27 stycznia 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

Rada Gminy Ślemień 4.11.2009 na Sesji Rady Gminy Ślemień w Powiecie Żywieckim podjęła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Śląskiego w sprawie Strefy Wolnej od GMO od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Miejska w Sośnicowicach 18.11.2009 na Sesji Rady Gminy Sośnicowice w Powiecie Gliwickim podjęła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Ujsoły 27.11.2009 podjęła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od dopuszczenia do upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Węgierska-Górka 30.11.2009 podjęła uchwałę popierającą rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego. Teren gminy stał się Strefą Wolną od GMO. Tekst uchwały dostępny [tutaj].

Rada Gminy Wielowieś 26 marca 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa Strefą Wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [tekst uchwały]

woj. pomorskie

Uchwała Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2012 w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej utworzenia z obszaru województwa pomorskiego strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Uchwała dostępna [tutaj].

woj. świętokrzyskie

Rada Powiatu Kielce (miasto na prawach powiatu) 4 czerwca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy w Zagnańsku 10 maja 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy w Sadowiu 27 kwietnia 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy w Łącznej 28 marca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy w Bielinie 27 marca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy w Strawczynie 30 marca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

Rada Gminy Kije 14 marca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od GMO. [tekst uchwały]

woj. warmińsko-mazurskie

Rada Gminy Małdyty 23 maja 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ogłoszenia województwa strefą wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.Uchwała dostępna [tutaj]

Rada Miejska w Piszu 29 czerwca 2012 podjęła stanowisko w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ogłoszenia województwa strefą wolną od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.Stanowisko dostępne [tutaj]

Rada Miejska w Pasymiu 29 czerwca 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Uchwała dostępna [tutaj]

Rada Miejska w Fromborku 28 czerwca 2012 podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Uchwała dostępna [tutaj]

Rada Miejska w Pieniężnie 31 maja 2012 podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Uchwała dostępna [tutaj]

Rada Miejska w Korszach 31 maja 2012 wydała oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Oświadczenie dostępne [tutaj]

Radni Gminy Kowale Oleckie 25 maja 2012 wydali oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Oświadczenie dostępne [tutaj]

Radni Gminy Lubawa dnia 28 lutego 2005 podjęli stanowisko wyrażające stanowisko w sprawie zagrożeń związanych ze stosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Gmina Lubawa położona jest północnej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim. Zajmuje obszar 263 km2, a zamieszkuje ja ponad 10 tysięcy ludności. Oświadczenie dostępne [tutaj]

woj. wielkopolskie

31 maja 2012 Rada Gminy Orchowo podjęła uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie ogłoszenia Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od GMO. Uchwała dostępna [tutaj]

6 czerwca 2012 Rada Miasta Śrem podjęła stanowisko popierające stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie ogłoszenia województwa strefą wolną od GMO. Stanowisko dostępne [tutaj]

woj. zachodniopomorskie

30 maja 2012 Rada Miasta Łobez podjęła uchwałę popierającą stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Uchwała dostępna [tutaj]

26 marca 2012 Rady Gminy Ustronie Morskie podjęła uchwałę popierającą stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Uchwała dostępna [tutaj]

25 czerwca 2009 Rady Gminy Świdwin podjęła deklarację popierającą inicjatywy społeczne w sprawie ustanowienia stref wolnych od GMO. Deklaracja dostępna [tutaj]

Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2004 roku Gmina Polanów zobowiązała się do ochrony swojego obszaru przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawą roślin genetycznie modyfikowanych. Polanów jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje obszar 391 km2 zamieszkały przez ponad 9 tys. mieszkańców. Uchwała dostępna [tutaj]