Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO zorganizowała na Jasnej Górrze 24 kwietnia spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.

"Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa."

Przewodniczy: Ojciec Stanisław Jaromi, dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

Podczas konferencji zaproponowano moratorium na uprawy GMO -DEKLARACJĘ DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD GMO, w której uczestnicy wzywają Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządy pozostałych państw Unii Europejskiej i Komisję Europejską do uszanowania głosu większości swoich wyborców poprzez wstrzymanie wszelkiego importu i sprzedaży żywności i pasz z GMO oraz natychmiastowe wprowadzenie bezwzględnego zakazu upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin. [cała deklaracja]

Wykłady wygłoszone podczas spotkania

  • "GMO poważny problem etyczny w historii nauki" - prof. Stanisław Wiąckowski [*.doc] [*.pdf]
  • "Zagrożenia ze strony GMO dla rolnika tradycyjnego i jego rodziny" - Edyta Jaroszewska, rolnik, EKOLAND [*.doc] [*.pdf]
  • Ponowienie propozycji wprowadzenia 10 letniego MORATORIUM na GMO w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dyskusja. - prowadzenie Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC [*.doc] [*.pdf]
  • "Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla niezależności rolników." - Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC [*.rtf] [*.pdf]
  • Stanisław Jaromi ofmconv Manipulacje genetyczne – nowy grzech? [*.doc] [*.pdf]
  • "ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA I EKOLOGICZNA ZAMIAST ŻYWNOŚCI Z GMO" -Danuta Pilarska prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka ,,serceEKOziemi"[*.doc] [*.pdf]

Odpowiedzi na zaproszenia

O konferencji napisali

Od: Anna Witowska Data: 26 kwietnia 2008 5:47 PM Temat: Re: [Komisja] Jasna Góra i media w Chicago Właśnie dowiedziałam się od mojego Taty, że media polonijne w Chicago mówią bardzo pozytywnie o spotkaniu modlitewnym i konferencji na Jasnej Gorze i bardzo negatywnie o GMO. Anna

Aby Polska była... wolna od GMO - Biuro Prasowe Jasnej Góry o konferencji :

PROGRAM:

11:00-12:00 Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Msza będzie w intencji Polski wolnej od GMO; będziemy prosić Matkę Boską o wstawiennictwo we wszystkich działaniach jakie podejmuje KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO w trosce o człowieka i przyrodę. Po Mszy przeniesiemy się do Sali Papieskiej dla odbycia konferencji. 12:15-12:25 - Otwarcie konferencji i powitanie gości - dr inż. Marek Kubara w imieniu KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO 12:25-12:45 - "Czyńcie sobie ziemię poddaną - jak etycznie zagospodarowywać Ziemię." - Ojciec dr Jerzy Kielech, Klasztor na Jasnej Górze 12:45-13:00 - "Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" - prof. Magdalena Jaworska, Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza, Kraków 13:00-13:15 - "Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) zagrażają zdrowiu i życiu." - dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta 13:15-13:30 - "Samorządy wobec zagrożenia GMO" - Maria Malinowska - radna Sejmiku Małopolskiego 13:30-14:15 przerwa na poczęstunek daniami tradycyjnymi i ekologicznymi od rolników 14:15-14:30 - "Manipulacje genetyczne - nowy grzech?" - O. dr Stanisław Jaromi, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) 14:30-14:45 - "GMO poważny problem etyczny w historii nauki" - prof. Stanisław Wiąckowski 14:45-15:00 - "Zagrożenia ze strony GMO dla rolnika tradycyjnego i jego rodziny" - Edyta Jaroszewska, rolnik, EKOLAND i Danuta Pilarska prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka ,,serceEKOziemi" 15.00-15:10 - Koronka do Miłosierdzia Bożego - poprowadzenie Waldemar Caboń, wiceprezes KZZRE św.Franciszka „serceEKOziemi” 15:10-15:40 - "Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla niezależności rolników." - Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC (z tłumaczeniem) 15:40-15:55 - "Polska Wolna od GMO wyzwania i perspektywy. Apel/list otwarty" Paweł Połanecki, niezależny ekspert KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO 15:55-16:45 – Ponowienie propozycji wprowadzenia 10 letniego MORATORIUM na GMO w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dyskusja. - prowadzenie Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC i dr Marek Kryda KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO 16:45-17:00 Zakończenie/modlitwa - Ojciec Stanisław Jaromi OFMConv

Dodaj komentarz