Polska oficjalnie przedstawia zamiar skorzystania z klauzuli opt-out w kwestii GMO

autor: Marek Kryda

Po kilku interwencjach w Ministerstwach Rolnictwa, Środowiska i Zdrowia Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC otrzymała potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska, iż do Komisji Europejskiej w Brukseli zostały wysłane listy przedstawiające zamiar skorzystania przez Polskę z klauzuli opt-out w kwestii upraw GMO (zobacz link na końcu).
Klauzula ta obejmuje wszystkie odmiany kukurydzy GMO stworzonej do zastosowań w rolnictwie.

Read more

Oświadczenie Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie decyzji KE

W dniu 11 lutego 2014 r. Rada Europejska ds. Ogólnych głosowała decyzję Komisji Europejskiej dot dopuszczenia do stosowania w zasiewach na terenie Unii nowej odmiany kukurydzy genetycznie modyfikowanej oznaczonej symbolem 1507 , a produkowanej przez koncern Pioneer Hi-Bred International, Inc. oraz przedsiębiorstwo Mycogen Seeds. W wyniku głosowania Rada nie dokonała przyjęcia decyzji ponieważ nie osiągnięto wymaganej większości kwalifikowanej. Przeciwko decyzji głosowało 19 krajów , w tym przedstawiciele Polski.

Jednak brak przyjęcia decyzji nie oznacza jej odrzucenia.

Read more

„Nie” dla kukurydzy GMO. Brakuje dowodów na jej nieszkodliwość

Posłowie wezwali Komisję Europejską do zamknięcia unijnego rynku dla genetycznie modyfikowanej kukurydzy “Pioneer 1507”. Odporna na owadzie szkodniki roślina może bowiem okazać się zagrożeniem dla części motyli i ciem – argumentowano w przyjętej w czwartek rezolucji. “Brakuje dowodów świadczących o jej nieszkodliwości, dlatego nie możemy dopuścić do autoryzacji” – mówiła Dagmar Roth-Behrendt – posłanka, która wraz z komisją ochrony środowiska opowiedziała się za zablokowaniem wniosku producenta.

źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140115STO32707/html/Nie-dla-kukurydzy-GMO.-Brakuje-dowod%C3%B3w-na-jej-nieszkodliwo%C5%9B%C4%87

Ziemniak zabójca na naszych stołach?

2 marca 2010 Komisja Europejska wydała pozwolenie na uprawę genetycznie modyfikowanego ziemniaka „Amflora” firmy BASF, przedkładając interesy koncernów biotechnologicznych ponad dobro Europejczyków. Ziemniak ten zawiera gen wywołujący odporność na niektóre antybiotyki. Oznacza to wystawienie na niebezpieczeństwo zdrowia ludzi i zwierząt. Read more

Prawo narodów do odrzucenia GMO

Europa analizuje prawo narodów do odrzucenia upraw roślin transgenicznych (GMO)

Reuters 21.06 2009, Eremy Smith,Bruksela.

http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/8569274

11 Europejskich krajów będzie domagało się w przyszłym tygodniu prawa do

rezygnacji z upraw genetycznie modyfikowanych roślin. Kraje te chcą się uniezależnić w tym zakresie od złożonych unijnych procedur podejmowanych decyzji i trwającego od lat pata polityce biotechnologicznej. Read more

Organizmy Genetycznie Modyfikowane – co dalej?

Nota przedstawiona przez delegacje Austrii popierana przez Bułgarię, Irlandię, Grecję, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę i Słowenię

Wprowadzenie:

Autoryzacja GMO jest jednym z tych rzadkich przypadków w legislacji Unii Europejskiej, gdzie nie osiągnięto większości kwalifikowanej w ostatnich latach. Według Decyzji Rady Europejskie 1999/468/EC odnośnie Komisji Proceduralnej i przy braku kwalifikowanej większości to głównie Komisja Europejska podejmowała decyzje o autoryzacji GMO. Read more

INFORMACJE Z OSTATNIEJ CHWILI

  • Po Austrii, Węgrzech, Grecji i Francji, również Wielkie Księstwo Luksemburga zdecydowało się przedwczoraj zakazać uprawy kukurydzy MON 810. Jako że w tym roku zezwolenie na uprawy MON 810 wygasa, europejscy partnerzy czekają na nową ocenę naukową w najbliższych miesiącach. Również z tego powodu, unijni ministrowie środowiska odrzucili propozycje Brukseli, aby uchylić krajowe zakazy w Austrii i na Węgrzech. W Luksemburgu tymczasowy zakaz jest oparty na najnowszych badaniach, które „nie pozwalają na stwierdzenie, że MON810 jest całkowicie nieszkodliwy”. Ponadto istnieją „naukowe, przyrodnicze i polityczne powody”, jak to, że 83% Luksemburczyków jest przeciwko GMO, co pokazały ostanie badania opinii społecznej. W zarządzeniu wprowadzającym zakaz podkreślono, że „aktywne toksyny CRY1AB, produkowane przez kukurydzę MON810, mogą mieć wpływ na inne organizmy, oraz że tej sytuacji nie można stwierdzić, że tego typu kukurydza nie jest niebezpieczna dla środowiska”. źródło: http://en.greenplanet.net/food/gmo/382-eu-luxembourg-to-ban-mon810-maize-too.html Read more
1 2 3 4