Petycje/listy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski Szanowni Państwo, z wielkim zaskoczeniem odebraliśmy wiadomość, że rolnicza sprzedaż detaliczna zdefiniowana i określona w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) nie obejmuje inkubatorów. W naszej gminie – Stryszów – funkcjonuje taki inkubator i jest miejscem przeznaczonym głównie dla rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które mogą wypożyczać w tym inkubatorze. W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ rozszerzenia przepisów powyższej ustawy tak aby obejmowały one również inkubatory. Z poważaniem, Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla Sir Julian Rose, prezes DATA: 21.11.2016

Stanowisko ICPPC

Dotyczy konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy paszach.

List [*.doc] [*.pdf] do:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski

DATA: 25.05.2016


List otwarty ICPPC

Dotyczy konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy paszach.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [*.doc] [*.pdf]

DATA: 25.05.2016


List otwarty ICPPC

Dotyczy konsultacja projektu „ustawy o zmianie  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 29 czerwca 2016.

List do Ministra Środowiska [*.doc] [*.pdf]

DATA: 15.07.2016


List otwarty ICPPC

Dotyczy konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [*.pdf]

DATA: 2016


Listy do Ministrów

List do Ministra Środowiska [*.doc] [*.pdf] List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [*.doc] [*.pdf] DATA: 2016


Archiwum listów


PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU REJESTROWANIA NASION, OBROTU I UPRAW ROŚLIN GMO W POLSCE

Czytaj [więcej] DATA: 12.09.2011

List do Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Minister, Kierujemy do Pani wyrazy podziwu w związku ze stanowiskiem zajętym w sprawie szczepionek przeciw świńskiej grypie i określamy je jako zgodne z zasadą odpowiedzialnego rządzenia krajem. Osoby racjonalnie myślące z pewnością poprą Pani działania. Osoby te będą również teraz oczekiwać od Pani zajęcia podobnego stanowiska w związku z genetycznie modyfikowanymi organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, kierowanymi do łańcucha pokarmowego. Takie, odpowiadające wspomnianym oczekiwaniom, działanie będzie spójne z Pani pozycją odrzucającą rządowy zakup szczepionek, które nie zostały “wystarczająco zbadane”. Czytaj cały list. Zobacz materiały dodatkowe. DATA: 10.11.2009

List do Ministrów Nowickiego i Sawickiego

Szanowni Państwo, Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO wrócił… Jest strasznie obłudny. Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. I w dodatku dzieje się to w czasie kiedy już 7 krajów UE (Francja,Niemcy, Austria, Węgry, Grecja, Luksemburg, Włochy) wprowadziły wyraźne zakazy na uprawy GMO walcząc z KE (nie obawiając się konfliktów z KE, nikt nie płacił żadnych kar) o swoje prawo do ochrony zdrowia społeczeństw i środowiska naturalnego. Rząd RP najwyraźniej woli wspierać ponadnarodowe korporacje niż Polaków. DOMAGAJMY SIĘ WPROWADZENIA NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU NA KUKURYDZĘ MON810 i jakichkolwiek upraw GM w otwartym środowisku! Prosimy Was o pomoc i wysyłanie listów z powyższym żądaniem do Ministra Rolnictwa i Ministra Środowiska. Propozycja listu http://www.icppc.pl/antygmo/pliki/list_do_min.doc. Prosimy o nagłośnienie akcji! Pozdrawiamy, Jadwiga i Julian

List otwarty organizacji pozarządowych w sprawie zakazu uprawy w Polsce kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie [czytaj całość]

DATA: czerwiec, 2009

List w sprawie wprowadzenia NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU uprawy kukurydzy MON810 na terytorium Polski [więcej]

TEMAT: Najbliższe dni to ostatni termin kiedy jeszcze można uchronić polskie rolnictwo i środowisko od nieodwracalnego skażenia genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą MON810 a Polaków od niebezpiecznej żywności z GMO.[wyślij list] DATA: kwiecień, 2009

Deklaracja dla Polski i Europy wolnej od GMO [więcej]

TEMAT: Uczestnicy konferencji na Jasnej Górze wzywają Rząd RP i rządy innych krajów oraz Komisję Europejską do wprowadzenia 10-letniego moratorium. DATA: kwiecień, 2008

List otwarty – dotyczy propozycji zmiany ustawy o paszach [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst listu]

DO: Rada Ministrów TEMAT: Propozycja zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2012 terminu wycofania pasz GMO DATA: marzec, 2008

Strefy wolne od GMO – Petycja do Komisji Europejskiej [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst listu]

DO: Komisja Europejska TEMAT: Celem PETYCJI jest wywieranie nacisku na Komisję Europejską tak, aby nowo tworzone prawo zawierało jasne przepisy umożliwiające tworzenie stref wolnych od GMO. W petycji żądamy uznania prawa krajów i regionów do ochrony ich rolnictwa, środowiska i żywności przed genetycznie zmodyfikowanymi organizmami. DATA: marzec, 2008

List otwarty w sprawie GMO [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst listu]

DO: Ministrów Rolnictwa i Środowiska TEMAT: W sprawie ochrony Polski przed importem i wysiewem genetycznie modyfikowanych nasion/roślin. DATA: styczeń, 2008

List otwarty do Posłów i Senatorów RP [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst listu]

DO: Posłów i Senatorów RP TEMAT: Projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych DATA: sierpień, 2007

Petycja do Komisji Europejskiej [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst petycji]

DO: Komisja Europejska TEMAT: Przepisy umożliwiające tworzenie stref wolnych od GMO DATA: styczeń, 2007

10-letnie MORATORIUM na GMO w UE [akcja wysyłkowa zakończona] [czytaj więcej]

DO: Komisja Europejska TEMAT: 10-letni zakaz używania i uprawiania GMO DATA: czerwiec, 2005

ZAKAZU IMPORTU RZEPAKU GT73 [akcja wysyłkowa zakończona] [tekst petycji]

DO: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska TEMAT: Apel o wprowadzenie zakazu importu do polski genetycznie zmodyfikowanego rzepaku GT73 DATA: maj, 2005

Dodaj komentarz