Wiktor Gołuszko – Milczenie jest zgodą na zło

Protest song z cyklu: Napisy na mórach*

Gdyby człowiek tylko chciał, więcej serca w głowie miał.

O zdanie cię nie pytano, gdy żywność świata patentowano,

uśmiechnięci, grzeczni-zimni-mili – z Planety cię wywłaszczyli.

Teraz jest policja genetyczna, a ty na wszystko musisz przystać

i ich patent Terminator – dla życia śmiertelny zator. Read more

Warszawa, Sejm RP

Gdzie: Warszawa, Sejm RP
Termin: 10.01.2018

Wydarzenie:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 1424).

Podczas czytania ustawy na posiedzeniach połączonych Komisji strona społeczna jasno wskazała wszystkie niebezpieczne dla rolników i konsumentów zapisy, co więcej – przedstawiła konkretne propozycje poprawek. Niestety zdecydowana (!) większość tych propozycji została zignorowana. Wobec braku wpływu na kształt ustawy i arogancji posłów strona społeczna w geście protestu opuściła obrady Komisji.

„Posłowie PiS nie zgodzili się nawet na kluczową poprawkę utrudniającą wpis do rejestru uprawy GMO w postaci wymogu dołączenia do wniosku dowodu ubezpieczenia przed zanieczyszczeniem GMO upraw innych rolników” – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, członek Solidarności RI.
Niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca GMO, na której dr Apoteker z Francji wyjaśnił możliwości zablokowania upraw GMO w Polsce w sposób nie będący w konflikcie z prawem UE. Jednym z tych sposobów jest wymóg obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru upraw GMO.
„Trudno uwierzyć w zapewnienia PiS, że chce zabezpieczyć Polskę przed GMO, skoro tak oczywista i potrzebna poprawka została odrzucona w toku prac nad ustawą” – dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak.

„Strona społeczna uczestniczyła w każdym z posiedzeń Komisji i Podkomisji, świadoma olbrzymich, wykazanych przez niezależne badania naukowe, zagrożeń ze strony upraw i żywności GMO. Zagrożeń dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej kraju. Zagrożeń podstaw bytu większości rolników i ich rodzin.” – mówi prof. Jacek Nowak, który opracował wiele poprawek.

„Jako suweren, matka oraz świadoma konsumentka, jestem oburzona postawą rządu w kwestii GMO. Na posiedzeniach komisji w sprawie ustawy o GMO rząd ewidentnie działa na niekorzyść naszego narodu. Większość poprawek zgłaszanych przez stronę społeczną, mających na celu uszczelnienie zabezpieczeń przed uprawami GMO, została odrzuconych przez komisję bez żadnego uzasadnienia” – oburza się Teresa Łabaziewicz ze stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

„Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny, niejasny dokument prezentuje się nam, Polakom, jako propozycję ustawy mającej <<zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO>>. To nie do pomyślenia, że taki dokument nazywa się ustawą ” oceniła Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego. „Domagamy się od posłów, aby nacisnęli hamulec i wspólnie ze stroną społeczną, z wyborcami, zrobili konkretne zmiany, które prawdziwie zabezpieczą Polskę przed GMO” – dodaje Jadwiga Łopata, przypominając, iż wszystkie sejmiki wojewódzkie przyjęły uchwały, że chcą, aby ich województwa były wolne od GMO.

„Politycy, których rolą jest reprezentowanie interesów Narodu, zrobili coś wręcz przeciwnego kłaniając się Unii Europejskiej i korporacjom, popierając interesy tych ostatnich „- podsumował Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik, pisarz, który od lat działa dla Polski/Europy wolnej od GMO.

NAGRANIA:
NTV
https://www.youtube.com/watch?v=sR-HZHSwvaU
https://www.youtube.com/watch?v=ix1Ev6ka2lU
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#BA5AA001866ED049C125820A004A6CBD

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf

 

Opinie prawna i merytoryczna dotyczące poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Biuro Analiz Sejmowych wydało następujące opinie w sprawie poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1424):

BAS – dotycząca poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach

 

BAS – Opinia merytoryczna dot. poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o GMO

Trawnik GMO i zagrożenia z nim związane

Komentarz ICPPC .

.. przenosił jej ultralekkie nasiona i pyłek na odległość wielu mil(!!), a sama roślina krzyżowała się z innymi pochodzącymi ze środowiska naturalnego. Odpowiedzialny za te badania koncern Scotts bezskutecznie próbował ją eliminować z miejsc, w których jej nie posadzono. Genetycznie modyfikowana mietlica wyparła nawet rodzime odmiany roślin z parku Crooked River National Grassland, wraz z gatunkami owadów i zwierząt, które były od nich zależne. A zatem wieloletnie wysiłki i wydane miliony nie sprawiły, by Departament Rolnictwa, Scotts czy Monsanto powstrzymały rozrost tej inwazyjnej trawy. Jednak pomimo to tydzień temu władza skapitulowała wobec nacisków koncernów…

To o trawie ale dotyczy wszystkich roślin, wcześniej lub później zanieczyszczą i wyeliminują rodzime odmiany. Trzeba o tym krzyczeć
poniżej więcej…

 

Źródła: Xebola.wordpress.com, WolneMedia.net

Amerykański Departament Rolnictwa wydał oświadczenie, że opracowana przez firmy: Monsanto (gigant na rynku środków ochrony roślin i upraw GMO) i Scotts (koncern działający w branży ogrodniczej) genetycznie modyfikowana mietlica nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Mietlica jest powszechnie stosowaną w ogrodach trawą. Ta genetycznie modyfikowana będzie odporna na glifosat, główny składnik popularnego herbicydu – Roundup. Oświadczenie Departamentu Rolnictwa otwiera drzwi do przeniesienia genetycznie modyfikowane mietlicy z pól doświadczalnych na rozległe tereny otwarte, głównie służące do gry w golfa.

Na nic się zdały dekady badań, w których genetycznie modyfikowana mietlica dosłownie wymykała się poza granice pól doświadczalnych. Ich wyniki wskazują jednoznacznie, że nie da się kontrolować rozrostu tej rośliny. Badania nad mietlicą GM rozpoczęto w roku 2003 w stanach Oregon i Idaho. Od tego czasu, pomimo nadzoru, zdołała się ona rozprzestrzenić, zarastając m.in. kanały nawadniające i brzegi rzek. Wiatr przenosił jej ultralekkie nasiona i pyłek na odległość wielu mil, a sama roślina krzyżowała się z innymi pochodzącymi ze środowiska naturalnego. Odpowiedzialny za te badania koncern Scotts bezskutecznie próbował ją eliminować z miejsc, w których jej nie posadzono. Genetycznie modyfikowana mietlica wyparła nawet rodzime odmiany roślin z parku Crooked River National Grassland, wraz z gatunkami owadów i zwierząt, które były od nich zależne. A zatem wieloletnie wysiłki i wydane miliony nie sprawiły, by Departament Rolnictwa, Scotts czy Monsanto powstrzymały rozrost tej inwazyjnej trawy. Jednak pomimo to tydzień temu władza skapitulowała wobec nacisków koncernów. Read more

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ USTAWOWY ZAKAZ GMO

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO [*.pdf]

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ  ZAKAZ GMO

1. Uwzględniając fakt, że opublikowane we wrześniu 2012 wyniki wieloletnich badań prof. Seraliniego potwierdziły po raz kolejny szkodliwość dla zdrowia żywności z GMO; szczury karmione GMO jak i pojone wodą z dodatkiem Roundupu wykazywały zaburzenia hormonalne, uszkodzenia wątroby, nerek i przysadki, zwiększoną zachorowalność na nowotwory gruczołu mlekowego oraz większą śmiertelność. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637…
2. Znając niektóre z szokujących (!) ustaleń:
do 50% samców i 70% samic umarło przedwcześnie w porównaniu z 30% i 20% w grupie kontrolnej,
szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek,
u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej.
„Food and Chemical Toxicology”, konferencja prasowa w Londynie Read more

LISTA PRODUKTÓW ZAKAZANYCH.

ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE SPRZEDAŻ TYCH PRODUKTÓW JEST NIELEGALNA!

Chleb na zakwasie pieczony w domu

skład: żyto i orkisz z naszych upraw, woda ze studni, sól z Wieliczki, naturalne bakterie
producent: Polski Rolnik

Sok jabłkowy wyciskany w domu
skład: 100% soku z jabłek z naszego sadu
producent: Polski Rolnik

Kwaśne mleko
skład: mleko od naszej krowy, naturalne bakterie
producent: Polski Rolnik Read more

1 2 3 41