Zabójcze GMO

Jedynym wyjściem z zagrożeń powodowanych przez GMO jest zakaz uprawy roślin transgenicznych w całej Unii Europejskiej Karolina Goździewska ROZMOWA / z prof. dr. hab. Janem Narkiewiczem-Jodką z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Pan Profesor stara się unikać GMO na co dzień? Jest to dziś możliwe? – Staram się unikać żywności zmodyfikowanej genetycznie, szczególnie jeśli chodzi o wyroby sojowe i http://wp.naszdziennik.pl/2017-01-11/260015

Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810.

Zgodnie z informacją wnioskodawcy – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożenie Radzie Ministrów rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia o zakazie stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 spowodowane jest :1. Wykreśleniem ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych 15-tu odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w § 1 p. 1 projektu rozporządzenia 2. Dodaniem do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych następnych odmian kukurydzy MON 810, które zostały autoryzowane w ubiegłym roku. Odmiany te według projektu rozporządzenia zostały wymienione w § 1 p. 2-11. Czytaj całość [*.doc]

Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe

Jacek J. Nowak Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Największymi problemami ludzkości, za których brak do dziś skutecznego rozwiązania w skali światowej ludzkość otrzymałaby negatywną ocenę moralną, są: a) problem likwidacji wojen i konfliktów zbrojnych oraz b) problem głodu i niedożywienia czy inaczej mówiąc, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego kraju. Rozwiązanie tego drugiego problemu, od przynajmniej kilkunastu lat, obiecują zwolennicy upowszechniania GMO w rolnictwie i żywności. dalej »

Zmiany w ustawie o genetycznie modyfikowanych organizmach

Witajcie,Wiceminister środowiska deklarował na obu komisjach senackich, że zmiana ustawy o GMO dotyczyła jedynie obszaru zamkniętego użycia GMO w celu dostosowania jej do prawa unijnego i podkreślał, że nie dotyczyła uwalniania GMO do środowiska. W szczególności, rozszerzono tekst ustawy o zapisy dotyczące wyodrębnionego z ogółu GMO tzw. genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów (GMM). Senatorowie PiS i P. Połanecki stwierdzali, że ustawa po zmianach nadal umożliwia uwalnianie GMO do środowiska, bo brak w niej następujących zapisów: 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz 2. Zakazuje się uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, i wnioskowali o jej odrzucenie w całości. KOMENTARZ. Dla rzeczywiście kierujących się interesem Polski jest oczywiste, że ponieważ aktualny zakaz upraw GMO wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które: 1) może zmienić się szybko z zakazu na jego cofnięcie, gdy zmieni się aktualna polityka rządu… oraz 2) jest aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa, to ochrona Polski przed skutkami uwalniania GMO do środowiska powinna być ustanowiona na poziomie ustawy (a jeszcze lepiej, Konstytucji).Czytaj całość

Farmerzy rezygnują z nasion GMO…Gospodarka po GMO

Coraz więcej farmerów rezygnuje z nasion genetycznie modyfikowanych, ale nie dlatego, że ideologicznie sprzeciwiają się temu przemysłowi. Mówiąc najprościej, twierdzą oni, że uprawy niemodyfikowane genetycznie są bardziej wydajne i zyskowne. Czasopismo Modern Farmer odkryło, że istnieje wśród rolników trend do rezygnowania z upraw GMO z powodów czysto ekonomicznych. “Mamy takie same lub większe plony i oszczędzamy pieniądze”, stwierdził konsultant rolny i farmer Aaron Bloom o nasionach nie-GMO. Bloom eksperymentował z nasionami nie-GMO przez 5 lat i odkrył, że uprawy nie-GMO są bardziej zyskowne. Rolnicy, którzy wrócili do upraw nie-GMO to nie hippisi lecz konserwatywni rolnicy ze Środkowego Zachodu, którzy podejmują decyzje biznesowe, pisze Modern Farmer. Wracają do naturalnych nasion, ponieważ jest to bardziej zyskowne, a nie z powodów ideologicznych. “5 lat temu [nasiona GMO] spełniały zadanie”, powiedział farmer Christ Huegerich, który wraz z ojcem uprawiał nasiona GMO. “Nie miałem stonki kukurydzianej spowodowanej genem Bt i stosowałem mniej pestycydów. Teraz robaki przystosowały się, a chwasty uodporniły. Matka Natura adaptuje się”.Czytaj całość

Prawdziwa cena karmienia zwierząt GMO

Zamrożone stosy konwencjonalnego mięsa mogą wprowadzać w błąd na pierwszy rzut oka. Ib Pedersen, Duński farmer, wyciąga je powoli z zamrażarki. To prosięta – kilka z nich strasznie zdeformowanych, z przerostami albo innymi przypadłościami, niektóre niedorozwinięte.

To jest cena, jak twierdzi Pedersen, jaką płaci się za karmienie zwierząt dietą zawierająca genetycznie modyfikowane (GM) składniki. Albo bardziej ściśle pokarmem z genetycznie modyfikowanej soi i pryskanym kontrowersyjnym herbicydem glifosatem.

Pedersen, który hoduje 13000 świń rocznie i zaopatruje największą europejską firmę wieprzową Danish Crown, twierdzi, że był tak zszokowany poziomem deformacji, choroby, śmiertelności i niskiej produktywności u swoich zwierząt, że postanowił zaeksperymentować zmieniając ich dietę z GM na wolną od GMO.Czytaj całość

GMO to wojna

Ponad 800 naukowców z całego świata: GMO to wojna z naszą żywnością

(Natural News) Nie musisz mieć umysłu naukowca by zrozumieć dlaczego żywność genetycznie modyfikowana jest niebezpieczna. Jednak jeśli poszukasz, odnajdziesz nazwiska ponad 800 naukowców z całego świata którzy napisali list otwarty do rządów, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie wobec zagrożenia jakie niosą biotechnologiczne eksperymenty na skalę światową z żywnością. Całość http://nonx.pl/ponad-800-naukowcow-z-calego-swiata-gmo-to-wojna-z-nasza-zywnoscia/ [dostęp 17-06-2013]
1 2 3 10