Wpływ pestycydów i GMO na środowisko, zdrowie i ekonomię oraz uwarunkowania prawne

23 września 2017 w s. Kolumnowej w Sejmie RP odbyła się konferencja naukowa pt. „Wpływ  pestycydów i GMO na środowisko, zdrowie i ekonomię oraz uwarunkowania prawne”, poprowadzona przez posła dr J. Sachajko, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa,
– wszyscy referenci to profesorowie z Polski i Francji + dr hab., prawnik z Francji (zob. Program).

Materiały dotyczące tej konferencji:
1. Lista tematów i referentów (plik Program)
2. Streszczenia referatów
3. Obszerny raport pt. „Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport”, ICPPC 2016,

Poniżej linki do wszystkich części tej konferencji.

Część 1/4: GMO a zdrowie 1. Wpływ pestycydów i GMO na środowisko i zdrowie cz.1_4

Część 2/4: GMO a zdrowie 2. Różnorodność biologiczna , ewolucja i GMO

Część 3/4: GMO 3 zagrożenie dla rolnictwa i życia, jak zapobiegać. GMO a zdrowie

Część 4/4: GMO a zdrowie cz. 4_4 gorąca dyskusja w Sejmie RP

Protest w Anglii – w solidarności z polskimi rolnikami

Protest w Anglii - w solidarności z polskimi rolnikamiProtest w Anglii - w solidarności z polskimi rolnikami
W sobotę 26 stycznia 2013 odbyła się w Anglii symboliczna akcja solidarnościowa popierająca protestujących rolników w Polsce. Akcja rozpoczęła się w gospodarstwie Sir Juliana Rose PATH HILL, skąd jej uczestnicy przemieścili się na zakupy do lokalnej spółdzielni. Hasła protestu: 'W solidarności z polskimi rolnikami' 'Stop GMO', 'DOSYĆ represyjnych przepisów, które hamują lokalną sprzedaż', 'STOP degradacji małych i średnich gospodarstw rolnych', 'ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLAKÓW!'...

Sofia Gatica w Polsce

Sofia Gatica w Polsce cz1Sofia Gatica w Polsce cz1
Z powodu ograniczeń YT musieliśmy pociąć plik na 3 odcinki. Poniżej jest link do 30 minutowej wersji w jednym kawałku: https://www.rapidshare.com/files/366966672/Sofia%20Gatica%20w%20Polsce.mp4...

Sofia Gatica w Polsce cz2Sofia Gatica w Polsce cz2
Z powodu ograniczeń YT musieliśmy pociąć plik na 3 odcinki. Poniżej jest link do 30 minutowej wersji w jednym kawałku: https://www.rapidshare.com/files/366966672/Sofia%20Gatica%20w%20Polsce.mp4...

Rosnące ceny żywności - oto rozwiązanie.Rosnące ceny żywności - oto rozwiązanie.
Z powodu ograniczeń YT musieliśmy pociąć plik na 3 odcinki. Poniżej jest link do 30 minutowej wersji w jednym kawałku: https://www.rapidshare.com/files/366966672/Sofia%20Gatica%20w%20Polsce.mp4...

Reportaż z akcji Siejemy Przyszłość 2012

Siejemy Przyszłość 2012 - Stop GMO!Siejemy Przyszłość 2012 - Stop GMO!
więcej info: http://http://www.siejemyprzyszlosc.info/ Akcja „Siejemy Przyszłość" polegająca na wspólnym siewie ekologicznych i tradycyjnych nasion została zapoczątkowana w 2007 roku przez szwajcarskie gospodarstwo biodynamiczne zajmujące się hodowlą nowych odmian zbóż i Fundację de L'Aubier. Jej celem jest nagłośnienie zagrożeń związanych z GMO oraz promocja nasion ekologicznych i tradycyjnych. Co roku przybywa krajów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W tym roku Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC koordynuje tę akcję w Polsce we współpracy z jej inicjatorami. A więc ''Siejemy Przyszłość w Polsce!'' Czy na Twoim polu, balkonie, w Twoim ogrodzie również zasiejemy nasiona przyszłości? Jeśli jesteś w stanie przeprowadzić akcję 'Siejemy Przyszłość!' prosimy o kontakt: biuro@icppc.pl...

Galeria – WSPÓLNE, symboliczne SIANIE – 17 kwietnia 2012

SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ - Pikieta anty GMO pod Ministerstwem Rolnictwa 17 kwietnia 2012SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ - Pikieta anty GMO pod Ministerstwem Rolnictwa 17 kwietnia 2012
http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl Podczas wspólnego, symbolicznego siania ekologicznych i tradycyjnych nasion pod Ministerstwem Rolnictwa Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO" wręczyła Panu Ministrowi Sawickiemu statuetkę ''DOSYĆ GADANIA CZAS NA DZIAŁANIA" oraz tradycyjne ziarna aby mu przypomnieć, że mamy dobre, dostosowane do naszych warunków glebowych i pogodowych ziarna. Rząd RP chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami poprzez ustawę o nasiennictwie. DODATKOWO projekt ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: "...Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków... Łączna ilość wprowadzonego do obr otu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%..." PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO? ========================== ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl...

Pikieta pod Sejmem – Koalicja Polska Wolna od GMO

Pikieta pod Sejmem - Koalicja Polska Wolna od GMOPikieta pod Sejmem - Koalicja Polska Wolna od GMO
http://www.gmo.icppc.pl PETYCJA: http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/ 28 lutego 2012 roku w Sejmie miało się odbyć pierwsze czytanie propozycji nowej ustawy o nasiennictwie. Ustawa skandaliczna, bowiem nie wykreśla możliwości użycia nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych. Ja wiadomo, wiele gatunków tych roślin jest szkodliwych czy wręcz trujących. Koalicja Polska Wolna od GMO walczy o całkowity zakaz GMO w Polsce, tak jak to jest w 9 krajach Europy Zachodniej. Debatę sejmową odłożono do piątku 2 marca....

1 2