Bożena Kamińska

Data: 11 września 2017, 12:12:28
Temat: Ankieta GMO

===8<===============Treść oryginalnej wiadomości===============
Szanowni Państwo,
Na prośbę Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, przesyłam jej stanowisko w związku z przesłaną ankietą dot. GMO.
Z poważaniem
Elżbieta Orańska – Kierownik Biura Poselskiego

1. Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
Chciałabym, aby każdy Polak miał możliwość wyboru. Osobiście jestem przeciwna żywności GMO, wolę wybierać żywność bezpieczną dla zdrowia, jak i dla środowiska.

2. Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
Tak, popieram ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO. Polska jest krajem wolnym od upraw GMO i tak powinno pozostać. Jesteśmy jednym z liderów na rynku, w produkcji żywności zdrowej i ekologicznej. Przez lata rolnicy pracowali na swoja pozycję. Nie możemy sobie pozwolić na utratę rynków zbytu w Europie.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pani przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pani gotowa wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
Będę głosowała przeciwko ustawie i w/w zapisom.
O uprawach GMO pisałam również w w kwietniu w swojej Interpelacji do Ministra Środowiska. Proszę o bliższe zapoznanie z tekstem pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=13BF46F7

Skuteczny opór, bo Polska jest nasza

Prosimy przeczytaj UWAŻNIE, bo od Ciebie zależy przyszłość Polski.
Prosimy włącz się aktywnie w działania dla Polski wolnej od GMO i dla żywności od dobrych rolników!
1. PiS wprowadza uprawy GMO!
W dniu 11 września 2017 odbyło się w Sejmie kolejne posiedzenie
podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). W posiedzeniu wzięli udział członkowie podkomisji, strona rządowa i około 60 osób reprezentujących organizacje rolnicze i konsumenckie. Większość osób przyjechało z odległych zakątków Polski aby wyrazić swój zdecydowany sprzeciw dla ustawy autorstwa PiS, która dopuszcza tworzenie stref do upraw GMO (!) na terenie całej Polski. Read more

Grzegorz Długi

Od: Grzegorz Dlugi
Data: 7 września 2017, 08:44:07
Temat: GMO w Polsce

Szanowni Państwo,
Już odpowiadałem na Państwa pytania ale mogę to zrobić jeszcze raz.
Pyt. 1. Tak, popieram tych wszystkich, którzy nie chcą być zmuszeni do konsumpcji żywności z udziałem GMO. Nie przeprowadzono wystarczających badań mogących wykazać, że żywność taka jest Bezpieczna. Chodzi nie tylko o nasze bezpieczeństwo ale szerzej, również bezpieczeństwo dla przyrody i środowiska naturalnego. GMO przyczynia się do zmniejszenia różnorodności gatunkowej A to może być zabójcze dla naszej przyszłości.
Pyt. 2 Nasze rolnictwo może być europejskim liderem produkcji ekologicznej i powinno być wolne od G M O. Ryzyka dla środowiska są oczywiste a interes producentów rolnych i konsumentów jest ważniejszy niż interes korporacji w stylu Monsanto.
Pyt. 3 Nie będę popierał zapisu tej ustawy gdyż wprowadza obywateli w błąd i wprowadza GMO do Polski.

Adam Oldakowski

Od: Adam Oldakowski
Data: 7 września 2017, 09:51:32
Temat: Odp: GMO w Polsce

Szanowni Państwo,

w związku z przesłaną ankietą chciałbym zająć stanowiska w sprawie GMO.

Ad. 1. Oczywiście popieram stanowisko większości Polaków. Spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie jest ryzykiem dla zdrowia, powoduje alergie, choroby układu pokarmowego, zaburzenia płodności oraz nowotwory.

Ad. 2. Popieram ustawowy zakaz dla GMO, ponieważ oprócz ryzyka dla zdrowia niesie też ryzyko dla środowiska np. rolnik, który uprawia uprawy ekologiczne, będące w sąsiedztwie GMO może wystąpić ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne. A także przy uprawach GMO zużywa się większe ilości i mocniejsze środki ochrony roślin itd.

Ad. 3. Jeżeli ustawa będzie miała taki zapis jak w pkt 2 to będę przeciw takiej ustawie.

Z poważaniem

Adam Ołdakowski

Ważne posiedzenia w Sejmie

Szanowni Państwo,
Poniżej szczegółowe informacje o posiedzeniach w Sejmie dotyczących GMO i sprzedaży żywności przez rolników. WSZYSTKIE TRZY POSIEDZENIA SĄ BARDZO WAŻNE (więc zarezerwujcie sobie czas) ALE KLUCZOWE SĄ TE DWA 11 WRZEŚNIA DOTYCZĄCE GMO.
UWAGA1: Zgłaszacie się SAMI do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl
z kopią do biuro@icppc.pl , jsachajko@gmail.com , marta.k.dudenko@gmail.com
UWAGA2! W razie problemów dzwońcie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa – Jarosław Sachajko: 609 858 811
UWAGA3! Poniżej list gotowiec/zgłoszenie
Do zobaczenia w Sejmie. Pozdrawiamy serdecznie.

Jadwiga Łopata i Julian Rose,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
=====
Trzy ważne posiedzenia dotyczące GMO i sprzedaży żywności przez rolników:
11 września 2017 (poniedziałek), GODZ. 12:00,
sala im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
11 września 2017 (poniedziałek), GODZ. 19:00,
sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW); rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424),
UWAGA! Posiedzenie powyższej Komisji odbędzie się w przypadku zakończenia prac przez podkomisję i przyjęcia przez nią sprawozdania.
12 września 2017 (wtorek), GODZ. 08:45,
sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW). Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716).
UWAGA! WAŻNE posiedzenie, chodzi o sprzedaż żywności przez rolników w sklepach i lokalnych instytucjach: szkoły, szpitale, itp. (obecne przepisy na to nie pozwalają)
Link do strony sejmowej – Planowane posiedzenia komisji sejmowych:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp
+++++++++
List gotowiec/zgłoszenie – wersja uczastnictwa we wszystkich powyższych posiedzeniach
Szanowny Państwo,
Zgłaszam udział w trzech(!) posiedzeniach:
– 11 września 2017 (poniedziałek):
GODZ. 12:00, sala im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
– 11 września 2017 (poniedziałek):
GODZ. 19:00, sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW); rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
– 12 września 2017 (wtorek):
GODZ. 08:45, sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716).
UWAGA! Proszę o potwierdzenie odbioru tej wiadomości i rejestracji na posiedzenia.
Imię, nazwisko, tytuły, organizacja/instytucja/gospodarstwo/sklep/itp