Konsultacje z sprawie ustawy o GMO – 10-11 maja 2017

Dane kontaktowe posłów podkomisji do spraw GMO


Korespondencja w sprawie spotkania komisji

 

Data: 2017-05-08 o 11:03,
Od: Poseł Jan Duda

Szanowna Pani

Odpowiadając na maila uprzejmie informuje, że główne spotkanie z organizacjami zainteresowanymi projektem ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie modyfikowanych odbędzie się w Ministerstwie Środowiska w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 11:00. Na tym spotkaniu spróbujemy wspólnie wypracować propozycje poprawek do projektu ustawy. Natomiast posiedzenie podkomisji będzie 11 maja o godz. 14:30. Posiedzenie to będzie posiedzeniem poświęconym czytaniu poszczególnych zapisów ustawy i wprowadzaniem (mam nadzieję) uzgodnionych na spotkaniu w Ministerstwie poprawek. Oczywiście posiedzenie podkomisji jest posiedzeniem otwartym i mogą w nim brać udział zainteresowane organizacje. Jednakże z przyczyn obiektywnych (pojemność sali) proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela.
Z poważaniem,
J. Duda

 

++++++++

data: 07.05.2017
Do: POSEŁ JAN DUDA

Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw( druk 1424)
Przewodniczący NSZZ Solidarność RI w powiecie nowosądeckim, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ

Poseł Jan Duda, PiS okręg wyborczy Nowy Sącz (Nowy Sącz, Nowy Targ, Gorlice, Chełmiec…) Biuro: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 29/13, małopolskie, tel. 517-436-429 lub 516-753-836 lub 18 442-36-31, e-maile: biuroposelskie.jduda@onet.pl lub Jan.Duda@sejm.pl

Szanowny Panie Pośle

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i zaniepokojeniem obywateli polskich rozpoczęciem procedowania przez rząd polski projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw( druk 1424) i zamieszaniem związanym z terminem rozpoczęcia prac podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy składamy oficjalne zapytanie do przewodniczącego podkomisji posła Jana Dudy: do kogo i do kiedy mają zgłaszać się obywatele i mieszkańcy Polski chcący wziąć udział w pracach podkomisji?

Prosimy o dokładne podanie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzającej przyjęcie zgłoszeń, telefonu, maila i dokładnego terminu.

Stoimy na stanowisku, że wymienione w rozdzielniku organizacje zaproszone do udziału w konsultacjach (znak pisma: DOP-GMO.430.5.2017 , w dniu 10.05 w Ministerstwie Środowiska) na temat wyżej wymienionego projektu ustawy absolutnie nie mogą zastąpić i zamknąć drogi innym obywatelom do udziału w tak fundamentalnej sprawie dotyczącej losów Polski i zdrowia jej mieszkańców.

OCZEKUJEMY PILNEJ ODPOWIEDZI.

Z poważaniem,

Mgr Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Mgr Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Best Proeko-CIS, prezes, śląskie
Józef Nowak, rolnik, zachodniopomorskie
Marcin Grządko, rolnik, zachodniopomorskie
Mgr inż. Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie
Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes
Dorota Staszewska, lekarz medycyny, Koalicja Polska Wolna od GMO
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
Jarosław Kusyk, gospodarstwo ekologiczne, zachodniopomorskie

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Mgr Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL 
Tel. 503 559 506 , mail: jodal_76@o2.pl

++++++++++++++

Data: 26 kwietnia 2017, 10:31:34
temat: ustawa GMM i GMO zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w sali 261N. Celem spotkania jest przedyskutowanie przepisów projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie upraw roślin GMO.

Z poważaniem Joanna Rybak

tel. 0225792538, 0225792723, faks 0225792290 joanna.rybak@mos.gov.pl

Zespół ds. GMO w Ministerstwie Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. 225792723, faks 0225792730 e-mail:gmo@mos.gov.pl