Środek chwastobójczy może uszkodzić mózg

W walce z chwastami niemieccy farmerzy sięgają coraz częściej po środek chwastobójczy glifosat. Naukowcy znajdują jednak coraz więcej dowodów, że jest on bardziej niebezpieczny niż przyznają to producenci – pisze „Sueddeutsche Zeitung” w wydaniu weekendowym. Dodaje, że glifosat może prawdopodobnie doprowadzić do uszkodzenia ludzkiego i zwierzęcego genomu (zespołu cech dziedzicznych) lub wywoływać choroby, nawet nowotworowe. Cały artykuł : http://www.portalspozywczy.pl/technologie/teksty/,72611.html

Szokujący nowy raport: Roundup zagraża całej biosferze

Anthony Gucciardi 12.3.2012, przekład-skrót Piotr Bein Wg magazynu Current Microbiology, główny składnik herbicydu Monsanto o nazwie Roundup, glyfosat może bezpowrotnie niszczyć mikrobiologię gleb, zagrażając zdrowiu całego życia. Glyfosat zmienia i niektórych przypadkach niszczy drobnoustroje, od których zależy zdrowa gleba oraz korzyści z surowej i fermentowanej żywności. Niektóre bakterie niezbędne do wszczęcia kultur jogurtu, np. Lactobacillus cremoris, zupelnie zniknęły z niektórych rejonów, gdzie rpzedtem ich nie brakowało. Wg badań, obserwowano śmierć i zakłócenie wzrostu wybranych mikroorganizmów niezbędnych dla żywności, przy stężeniach Roundupu niższych niż w rolnictwie.Czytaj całość

Czerwona kartka dla posłów

Posłowie PO-PSL przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. Teraz projekt będzie głosowany w Senacie na posiedzeniu 25-26 lipca. UWAGA! Przegłosowanie i wprowadzenie tej propozycji ustawy oznacza, że aż do roku 2017(!) będziemy mieć w sprzedaży TYLKO pasze z GMO. To BARDZO POWAŻNE zagrożenie suwerenności żywnościowej Polski (w przypadku losowego lub strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego), to uzasadnione obawy OGROMNYCH PODWYŻEK ŻYWNOŚCI oraz dalsze osłabienie gospodarki i podtruwanie Polaków. DZIAŁAJMY! Mamy niewiele czasu, potrzebna jest natychmiastowa akcja, która przekona senatorów do GŁOSOWANIA PRZECIWKO TEJ USTAWIE lub do wprowadzenia w niej koniecznych zmian. Pamiętajmy, że: „Kto milczy, ten przyzwala” (Mikołaj Rej). KAŻDY Z NAS MOŻE COŚ ZROBIĆ: 1. WYŚLIJ LIST do senatorów, zadzwoń do nich, spotkaj się ze swoim senatorem. LIST GOTOWIEC: http://icppc.pl/stanowiska/ 2. Przyjdź na protest 25 lipca. SZCZEGÓŁY – Lena Huppert: 502 085 840 lub lenahuppert@wp.pl 3. WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

ALARM! Dieta GMO zabija! Zablokujmy ustawę o paszach.

..Wiemy już, że dieta GMO może zabijać! Im dłużej Rząd RP odkłada zakaz stosowania GMO tym bardziej jest zamieszany w serwowanie własnemu społeczeństwu zabójczej diety!…- mówi Sir Julian Rose w filmie DIETA GMO ZABIJA! ZABLOKUJ USTAWĘ O PASZACH!PILNIE WYŚLIJ LIST do posłów i senatorów. http://icppc.pl/stanowiska/ ZOBACZ FILM, NAGŁOŚNIJ I POŚLIJ DALEJ! http://youtu.be/OyZERXtO1aYINFORMACJE DODATKOWE: Trzecie czytanie projektu ustawy o paszach (druk 457) zaplanowano podczas posiedzenia sejmu w dniach 11-13 lipca 2012 r. Przegłosowanie i wprowadzenie tej propozycji ustawy oznacza, że aż do roku 2017(!) będziemy mieć w sprzedaży TYLKO pasze z GMO. To BARDZO POWAŻNE zagrożenie suwerenności żywnościowej Polski (w przypadku losowego lub strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego), to uzasadnione obawy OGROMNYCH PODWYŻEK ŻYWNOŚCI oraz dalsze osłabienie gospodarki i podtruwanie Polaków. DZIAŁAJMY! Mamy niewiele czasu, potrzebna jest natychmiastowa akcja, która przekona posłów i senatorów do GŁOSOWANIA PRZECIWKO TEJ USTAWIE lub przesunięcia jej do odpowiednich komisji celem wprowadzenia w niej koniecznych zmian. UWAGA! WYŚLIJ LIST do posłów i senatorów. http://icppc.pl/stanowiska/ WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/ Pozdrawiamy Jadwiga Łopata i Julian Rose,

Ustawa o paszach

Dieta GMO zabija! Zablokujmy ustawę o paszach!Dieta GMO zabija! Zablokujmy ustawę o paszach!
Szanowni Państwo, Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. INFORMACJA O TYM UKAZAŁA SIĘ DOPIERO WCZORAJ czyli dzień przed rozpoczęciem posiedzenia A więc bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO. UWAGA!!! Projekty poselskie zwolnione są z obowiązku przeprowadzania procesu konsultacji społecznych. Dlatego nie wprowadzono tego projektu przez Rząd a tylko przez posłów PO... a przecież powszechnie wiadomo, że Polacy podobnie jak większość Europejczyków w zdecydowanej większości NIE CHCĄ GMO. Polscy naukowcy w LIŚCIE OTWARTYM apelują o utrzymanie i egzekwowanie ustawowego zakazu stosowania pasz GMO. LIST I LISTA PODPISÓW TUTAJ: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/06/list_gmo.pdf Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje do Pani Marszałek Ewy Kopacz o odrzucenie projektu polegającego na dalszym odsunięciu w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych...W APELU czytamy m.in. ''...Poprzez niewłaściwą prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu! Istnieją przecież uzasadnione obawy, że powodem podwyżek mogą być inne czynniki, w tym czysto spekulacyjne, inicjowane dowolnie przez obecnych na naszym rynku monopolistycznych dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami biotechnologicznymi. Powstało też realne zagrożenie głodem w przypadku strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego...'' CAŁY LIST/APEL tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/06/apeloodrzucenieustawyopaszach.pdf...