ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP GMO! – 28 lutego 2012

Pikieta pod Sejmem - Koalicja Polska Wolna od GMOPikieta pod Sejmem - Koalicja Polska Wolna od GMO
http://www.gmo.icppc.pl PETYCJA: http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/ 28 lutego 2012 roku w Sejmie miało się odbyć pierwsze czytanie propozycji nowej ustawy o nasiennictwie. Ustawa skandaliczna, bowiem nie wykreśla możliwości użycia nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych. Ja wiadomo, wiele gatunków tych roślin jest szkodliwych czy wręcz trujących. Koalicja Polska Wolna od GMO walczy o całkowity zakaz GMO w Polsce, tak jak to jest w 9 krajach Europy Zachodniej. Debatę sejmową odłożono do piątku 2 marca....


Read more

Broń masowej zagłady

GMO - broń masowej zagładyGMO - broń masowej zagłady
http://www.gmo.icppc.pl http://www.icppc.pl/antygmo/ttp:/polska-wolna-od-gmo.pl PETYCJA: http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/ Artykuł o GMO: http://zioloweinspiracje.blogspot.com/2012/03/czy-wiesz-ze-gmo-caa-prawda.html 28 lutego Sejm RP ma debatować nad wprowadzeniem ustawy legalizującej m.in. użycie w rolnictwie broni masowej zagłady jaką są rośliny genetycznie zmodyfikowane GMO. Niezależne badania potwierdzają znaczną szkodliwość GMO dla zwierząt, w tym ssaków. Szczury w 3 pokoleniu stają się bezpłodne. Naiwnością byłoby sądzić, żeby twórcy kukurydzy MON 810 czy ziemniaka Amflora o tym nie wiedzieli. Takie działanie podlega pod definicję ludobójstwa. Uaktualnienie: 2 lutego, w głosowaniu o przyjęcie wniosku o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie wzięło udział 448 posłów. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 205 posłów, przeciw -- 239, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu i skierował go do dalszych prac w komisji rolnictwa i rozwoju wsi. http://www.farmer.pl/fakty/polska/projekt-ustawy-o-nasiennictwie-do-dalszych-prac,34837.html...

Kolejny apel do parlamentarzystów w sprawie GMO

Zapraszamy do zapoznania się z listem do posłów w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie.

Wyborcy mówią NIE dla GMO! Tymczasem na 9. POSIEDZENIU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.) odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).

TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA OTWARCIA POLSKI NA UPRAWY GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

List do pobrania

Debata u Prezydenta pokazała słabość zwolenników GMO

8 lutego 2012

Dzisiejsza debata u Prezydenta na temat GMO dobitnie wykazała słabość argumentów zwolenników wprowadzenia upraw GMO do Polski. Cześć z nich była po prostu zwykłą manipulacją jak np. stwierdzenie, że uprawy GMO zajmują już 10% powierzchni upraw światowych. W rzeczywistości ta powierzchnia to tylko 3%, a w Europie zaledwie 0,1% i z roku na rok ta powierzchnia maleje.
Read more