Szkodliwość upraw GMO udowodniona

Scientific American Magazine: Używany do ochrony upraw GMO środek chwastobójczy Roundup okazał się zabójczy dla komórek ludzkich. Badania wykazały, że powszechnie używany w ogrodach, na polach uprawnych i wmiejskich parkach herbicyd koncernu Monsanto - Roundup, zawiera składniki, które powodują "duszenie się" komórek ludzkich w warunkach laboratoryjnych. Czytaj całość