Polska wolna od GMO

Konferencja na Jasnej Górze 24.04.2008 KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO serdecznie zaprasza na Jasną Górę 24 kwietnia (czwartek) na spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.

„Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.”

Przewodniczy: Ojciec Stanisław Jaromi, dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) PROGRAM: 11:00-12:00 Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Msza będzie w intencji Polski wolnej od GMO; będziemy prosić Matkę Boską o wstawiennictwo we wszystkich działaniach jakie podejmuje KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO w trosce o człowieka i przyrodę. Po Mszy przeniesiemy się do Sali Papieskiej dla odbycia konferencji. Czytaj całość

Film „The World According to Monsanto”

Film w wersji anglojęzycznej można zobaczyć na: http://wideeyecinema.com/?p=105 Stefan Rieger w tekście z 14 marca 2008 opublikowanym na http://www.rfi.fr/actupl/articles/099/article_4027.asp pisze: „Żywność, zdrowie, nadzieja” – z tym to tryptykiem na sztandarze firma Monsanto ruszyła by „zbawić świat”, ni mniej ni więcej. Orwellowskie Ministerstwo Miłości. Prawdziwe hasło w „Świecie według Monsanto” – jak zatytułowany jest nadany 12 marca przez ARTE przerażający dokument o praktykach światowego lidera w produkcji herbicydów i quasi-monopolisty w dziedzinie zmodyfikowanych genetycznie roślin – powinno raczej brzmieć: „Trucizna, rak, samobójstwa”. Można je też dziś wyrazić trzema literami: GMO, które jednym się kojarzą z nadzieją, drugim z interesem, trzecim z apokalipsą.Czytaj całość

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158 w sprawie niezgodności przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w obszarze produktów genetycznie modyfikowanych Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2007 r., znak: SPS-023-158/07, zawierające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą kilku zagadnień z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przedkładam następujące wyjaśnienia oraz informacje odnoszące się do problematyki zawartej w pytaniach Pana Posła. Czytaj całość

Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO serdecznie zaprasza na Jasną Górę 24 kwietnia (czwartek) na spotkanie modlitewne połączone z konferencją pt.

„Polska wolna od GMO. Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do Polskiego Rolnictwa.”

Przewodniczy: Ojciec Stanisław Jaromi, Dr filozofii, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) PROGRAM: Czytaj całość

Małopolska strefą wolną od GMO?

W związku z informacją że władze Małopolski chcą ogłosić swoje województwo „strefą wolna od GMO” na stronie http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,44425,5059587.html zamieszczono sondaż „Czy Małopolska powinna zakazać GMO?” Wyniku sondażu -76 % na „tak” wskazują że Małopolska powinna zostać strefą wolną od GMO. Sonda jest jeszcze „otwarta” prosimy o głosowanie za „strefą wolną od GMO w Małopolsce”

Symboliczny protest w Krakowie

7 kwietnia w Krakowie odbył się symboliczny protest pt. „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.” Posługując się długim kawałkiem materiału na którym był duży, pusty napis ‚TRADYCYJNE NASIONA – TAK!” uczestnicy wydarzenia wyrazili swój sprzeciw wobec prób wprowadzania do Polski upraw GMO (np. zmodyfikowanej kukurydzy MON810) wypełniając ten napis rożnymi tradycyjnymi nasionami jak: orkisz, pszenica płaskórka, żyto i owies. Ziarna pochodziły z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw. Czytaj całość

Genetycznei zmodyfikowany burak H7-1

Komisja Europejska na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu dnia 24 października 2007 r. wydała decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (modyfikacja dotyczy odporności na herbicyd Roundup). Cukier jest stosowany w większości przetworzonych produktów spożywczych począwszy od produktów mlecznych, słodyczy, żywności dla niemowląt i dzieci, napojów itp.. Czytaj całość
1 2