Kogo słucha Komisja Europejska?

Kogo słucha Komisja Europejska? Głównie lobbystów walczących o interesy przemysłu – ostrzega koalicja organizacji pozarządowych. (…) Jednym z przykładów „nadreprezentacji” przemysłu jest grupa CBAG („Competitivness in Biotechnology Advisory Group”). Doradza ona Komisji m.in. w sprawie wyjątkowo gorącego tematu: żywności i roślin GMO. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5063593.html

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski zagrożone

Szanowni Państwo Projekt nowelizacji ustawy o paszach nie powinien powstać. Uzasadnienie projektu ustawy o paszach zawiera błędy merytoryczne. Niedopuszczalne jest by w tak ważnym akcie prawnym, jakim jest projekt ustawy miały one miejsce. Nie można dłużej milczeć. Z uzasadnienia ustawy wynika, że bez soi GMO zagrożony jest byt polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Mówiąc dosadniej, byt Państwa Polskiego. Niewątpliwym jest, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski w jakiś sposób jest uzależnione od importu soi. Lecz czy już jest uzależnione od soi GMO? W tym momencie mówimy o jednej roślinie, a jest ich więcej. Z uzasadnienia ustawy wynika, że tak. Ja twierdzę, że jeszcze nie.Czytaj całość

Fundacja „Zwierzęta i my”

Fundacja „Zwierzęta i my” nie popiera przedlużenia vacatio  legis do 2012 roku zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin  genetycznie modyfikowanymi

Do Fundacji „Zwierzęta i my” wysłano do zaopiniowania propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie obowiązującego vacatio legis zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin genetycznie modyfikowanymi,w ustawie o paszach. Proponowana zmiana. Czytaj całość

76,7% respondentów Radia Dla Ciebie przeciwko GMO

Wyniki sondy RDC w sprawie żywności modyfikowanej genetycznie GMO Data opublikowania: 18/03/2008 Zakończyła się sonda RDC w sprawie genetycznie modyfikowanej żywności. 76,7% respondentów sondy wypowiedziało się przeciwko wprowadzaniu do naszego kraju upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Głos słuchaczy RDC jest zbieżny z opiniami środowisk naukowych na temat potencjalnej szkodliwości upraw GMO dla zdrowia i możliwych zagrożeń cywilizacyjnych, związanych z rozprzestrzenianiem się genotypu nieznanego przyrodzie. Czytaj całość

Monsanto idzie na układy

Od ponad dziesięciu lat zmagają się, David z Goliatem, kanadyjski rolnik, Percy Schmeiser i megabiotechkoncern Monsanto.Ta beznadziejnie od początku dla rolnika wyglądająca walka, rozpoczęła się pozwem do sądu w 1998 roku pod zarzutem nielegalnego przywłaszczenia sobie intelektualnej własności koncernu: genetycznie zmienionego rzepaku. Czytaj całość
1 2 3