Ustawa „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowni Państwo, Prosimy o mobilizację! W przyszłym tygodniu Premier RP ma podpisać nowy projekt ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. (http://gmo.mos.gov.pl/akty/Ustawa_Prawo_o_GMO_24012007.pdf) Projekt ten DOPUSZCZA prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom. Czytaj całość